logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Označování zvířat – skot

Zásady označování skotu

 1. Tuři se označují dvěma plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu.
 2. Každé tele musí být do 20 dní od narození trvale označeno dvěma plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu; do této doby musí chovatel zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost. Zvíře však nesmí opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, před označením v souladu s odstavcem 1.
Nelze-li tury označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců, označí se náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými tury. Tento způsob označení chovatel neprodleně zaznamená do stájového registru.

Ušní známky pro skot

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přijímá a vyřizuje objednávky identifikačních prostředků - ušní známky a prostředky elektronické identifikace (čipy).
 • Nové ušní známky jsou určeny pro nově narozená telata nebo pro zvířata starší, která doposud nebyla zařazena do databáze ústřední evidence, dohlašovaná kódem 27, 28 a pro označení skotu dovezeného ze zemí mimo Evropskou unii.
 • Duplikáty ušních známek jsou náhradní ušní známky, které je chovatel povinen objednat v případě, že originál ušní známky zvíře ztratilo nebo zničilo.
 • Elektronické ušní známky jsou variantou ušní známky B a lze je objednat jak pro telata, tak jako duplikáty ušních známek.

V případě převodu provozovny na jiného chovatele, pokud na původní provozovně zůstala nějaká zásoba nespotřebovaných ušních známek, může původní majitel provozovny požádat na některém z regionálních pracovišť ČMSCH, a.s. o převedení nespotřebovaných ušních známek na nového majitele.

Popis a distribuci identifikačních prostředků pro skot zajišťují v ČR dle pokynů ČMSCH, a.s. níže uvedení dodavatelé:

 

ČMSCH, a.s. Hradištko

Popisuje ušní známky s dutým hrotem firmy Zee Tags Ltd. dodávané ve dvou velikostech (Standard, Maxi) a terčíkové ušní známky v provedení s čipem nebo bez čipu. V základní nabídce jsou pro obě pohlaví zvířat dodávány známky obvyklé velikosti, požadavek na změnu typu nebo velikosti známky uveďte do poznámky v objednávce. Nedílnou součástí první dodávky jsou originální kleště Zee Tags. Upozorňujeme, že reklamace uplatněná na ušní známky aplikované jinými než originálními kleštěmi, nebude uznána.

Další informace o ušních známkách z distribuce ČMSCH, a.s. naleznete v odkazech: 

DITA, v.d.i. Tábor

Popisuje ušní známky vlastní výroby DITA s dutým hrotem (B-07) nebo s plným (plastovým nebo kovovým) hrotem (B-01). Požadovaný typ uveďte do poznámky v objednávce.


EUROpack s.r.o. Domaslavice

Popisuje ušní známky vlastní výroby EUROPACK s dutým hrotem (nový typ) nebo plným hrotem (starý typ). Požadovaný typ uveďte do poznámky v objednávce.


HEMA s.r.o. Malšice

Popisuje ušní známky s dutým hrotem firmy ALLFLEX dodávané ve dvou velikostech (Standard, Maxi) a terčíkové ušní známky v provedení s čipem nebo bez čipu. V základní nabídce jsou pro obě pohlaví zvířat dodávány známky obvyklé velikosti, požadavek na změnu typu nebo velikosti známky uveďte do poznámky v objednávce.

Jak objednat ušní známky pro skot

Nové známky pro telata

 • v objednávce nových ušních známek pro skot zapište číslo hospodářství.
  Jeden tiskopis slouží k objednání číselných řad nových ušních známek pro všechny provozovny jednoho subjektu v rámci jednoho kraje. Pro provozovny v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.
 • zvolte dodavatele ušních známek
 • zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být ušní známky dodány a kontakt na osobu pověřenou jejich objednáním
 • specifikujte vybraný typ známek:
  • A-A – kombinace dvou známek bez popisového pole
  • A-B – kombinace známky bez popisového pole se známkou s popisovým polem nebo terčíkovou známkou ve zvoleném provedení (bez čipu nebo s čipem)
 • podle pohlaví zapište počet zvířat, kterým jsou ušní známky objednávány
 • do poznámky uveďte např.:
  • požadavek na změnu velikosti objednaných ušních známek
  • typ popisu
  • požadavek na zaslání aplikačních kleští

Duplikáty ušních známek pro již označená zvířata

 • v objednávce duplikátů ušních známek pro skot zapište číslo hospodářství
 • zvolte dodavatele ušních známek
 • zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být duplikáty ušních známek dodány a kontakt na osobu pověřenou jejich objednáním
 • zapište ušní čísla zvířat, v závislosti na pohlaví zvířete a zvoleném typu ušní známky zapište u každého zvířete počet požadovaných duplikátů (1 duplikát = 1 ucho)
 • do poznámky uveďte např.:
  • požadavek na změnu velikosti objednaných ušních známek
  • typ popisu
  • požadavek na zaslání aplikačních kleští

Jak rezervovat číselné řady nových ušních známek pro skot

 • v tiskopisu SKOT - Žádost o rezervaci číselných řad nových ušních známek zapište číslo hospodářství
  Jeden tiskopis slouží k rezervaci číselných řad nových ušních známek pro všechny provozovny jednoho subjektu v rámci jednoho kraje. Pro provozovny v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.
 • zapište Vaši úplnou adresu, uveďte telefon a jméno osoby zodpovědné za zpracování žádosti a datum jejího vyhotovení
 • uveďte požadované množství ušních známek k rezervaci, zvlášť pro býčky a jalovice
Tiskopis SKOT - Žádost o rezervaci číselných řad nových ušních známek slouží  výhradně k provedení rezervace číselných řad nových ušních známek pro označování telat nebo skotu dovezeného mimo země Evropské unie, dle vyhlášky č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Rezervace číselných řad nových ušních známek se řídí následujícími pravidly:  

 • rezervovaná číselná řada bude začínat vždy xxx x01 xxx, není možné zvolit si konkrétní číselnou řadu
 • maximální množství ušních známek v jedné rezervaci je stanoveno jako trojnásobek ročního nároku pro každé pohlaví, přičemž při nároku do 1000 ks je maximální  množství zaokrouhleno na celé stovky nahoru, při nároku nad 1000 ks se maximální množství zaokrouhluje na celé tisíce nahoru
 • o rezervaci další číselné řady může chovatel požádat, pokud bylo z předešlé rezervace vyčerpáno minimálně 60%
 • žádost o rezervaci číselných řad nových ušních známek neslouží jako objednávka ušních známek
  Rezervované číselné řady budou zadávány do výroby výhradně na základě dílčích objednávek zaslaných chovatelem, ve kterých chovatel specifikuje konkrétní požadavky (dodavatel, velikost a typ požadovaných  ušních  známek).

EXTERNÍ KONTAKTY

Dita, v.d.i. Stránského 2510, 390 34 Tábor
EUROpack s.r.o. Domaslavice 1, 463 43 Český Dub
Hema Malšice s.r.o. K. Tomáška 194, 391 75 Malšice