logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Objednávky ušních známek

Nové známky pro telata

 1. V objednávce nových ušních známek pro skot zapište číslo hospodářství.
  • Jeden tiskopis slouží k objednání číselných řad nových ušních známek pro všechny provozovny jednoho subjektu v rámci jednoho kraje. Pro provozovny v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.
 2. Jako dodavatele ušních známek zvolte ČMSCH, a.s.
 3. Zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být ušní známky dodány a kontakt na osobu pověřenou jejich objednáním.
 4. Specifikujte vybraný typ známek:
  • Typy A-A – kombinace dvou známek bez popisového pole.
  • Typy A-B – kombinace známky bez popisového pole se známkou s popisovým polem nebo terčíkovou známkou ve zvoleném provedení (bez čipu nebo s čipem).
 1. Podle pohlaví zapište počet zvířat, kterým jsou ušní známky objednávány.
 2. Do poznámky uveďte:
  • Požadavek na změnu velikosti objednaných ušních známek typu A (MAXI) – bez uvedení specifikace obdržíte známky velikosti STANDARD.
  • V případě, že objednáváte ušní známky v kombinaci A-B vámi zvolenou variantu známky typu B:
  • Požadavek na zaslání aplikačních kleští.
  • Požadavek na provedení popisu ve formě QUATRO se zvětšeným posledním čtyřčíslím.
  • Požadavek na svaření známek.

Duplikáty ušních známek pro již označená zvířata

 1. V objednávce duplikátů ušních známek pro skot zvolte jako dodavatele ušních známek ČMSCH, a.s.
 2. Zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být duplikáty ušních známek dodány a kontakt na osobu pověřenou jejich objednáním
 3. Zapište ušní čísla zvířat, v závislosti na pohlaví zvířete a zvoleném typu ušní známky zapište u každého zvířete počet požadovaných duplikátů (1 duplikát = 1 ucho)
 4. Do poznámky uveďte:
  • Požadavek na změnu velikosti objednaných ušních známek typu A (MAXI) – bez uvedení specifikace obdržíte známky velikosti STANDARD.
  • Zvolenou variantu známky typu B v případě, že je objednáváte:
  • Požadavek na zaslání aplikačních kleští.
  • Požadavek na provedení popisu ve formě QUATRO se zvětšeným posledním čtyřčíslím.
  • Požadavek na svaření známek.