logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Rezervace číselných řad

Postup při rezervaci číselných řad:

  1. V tiskopisu SKOT - Žádost o rezervaci číselných řad nových ušních známek zapište číslo hospodářství.
    • Jeden tiskopis slouží k rezervaci číselných řad nových ušních známek pro všechny provozovny jednoho subjektu v rámci jednoho kraje. Pro provozovny v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.
  2. Zapište Vaši úplnou adresu, uveďte telefon a jméno osoby zodpovědné za zpracování žádosti a datum jejího vyhotovení.
  3. Uveďte požadované množství ušních známek k rezervaci, zvlášť pro býčky a jalovice.
Tiskopis „SKOT - Žádost o rezervaci číselných řad nových ušních známek“ slouží výhradně k provedení rezervace číselných řad nových ušních známek pro označování telat nebo skotu dovezeného mimo země Evropské unie, dle vyhlášky č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rezervace číselných řad nových ušních známek se řídí následujícími pravidly:

  1. Rezervovaná číselná řada bude začínat vždy xxx x01 xxx, není možné zvolit si konkrétní číselnou řadu.
  2. Maximální množství ušních známek v jedné rezervaci je stanoveno jako trojnásobek ročního nároku pro každé pohlaví, přičemž při nároku do 1000 ks je maximální množství zaokrouhleno na celé stovky nahoru, při nároku nad 1000 ks se maximální množství zaokrouhluje na celé tisíce nahoru.
  3. O rezervaci další číselné řady může chovatel požádat, pokud bylo z předešlé rezervace vyčerpáno minimálně 60%.
  4. Žádost o rezervaci číselných řad nových ušních známek neslouží jako objednávka ušních známek.
Rezervované číselné řady budou zadávány do výroby výhradně na základě dílčích objednávek, zaslaných chovatelem, ve kterých chovatel specifikuje konkrétní požadavky (dodavatel, velikost a typ požadovaných  ušních  známek).