logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Registrace provozovny

Registrace chovatele a provozovny

Registraci chovatelů provádí ČMSCH, a.s. na základě registračního lístku chovatele. Po zpracování údajů uvedených na registračním lístku bude chovateli přiděleno tzv. číslo provozovny a zasláno potvrzení o registraci a formuláře, týkající se daného druhu zvířat.

Povinnost registrovat se u ČMSCH, a.s. má:
 • každý chovatel skotu,  ovcí, koz, jelenovitých a velbloudovitých, který chová 1 a více kusů daného druhu zvířat
Registrační lístek chovatele se skládá ze dvou stran:
 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)
Registrační lístek je možné vyplnit i elektronicky na Portálu farmáře.
Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá: Registrační lístek je třeba odeslat i v případě, že byl vyplněn elektronicky na Portálu farmáře. Bez toho nebude uložený požadavek na registraci zpracován.

Chovatel má možnost registrovat se jako:
 • fyzická osoba – na registračním lístku uvádí pouze rodné číslo
 • fyzická osoba podnikatel v zemědělství – na registračním lístku uvádí rodné číslo a IČ. Chovatele lze zaregistrovat jako fyzickou osobu – podnikatele (tj. s IČ) pouze v případě, že je registrován v evidenci zemědělských podnikatelů (EZP)  
 • právnická osoba – na registračním lístku uvádí název firmy a IČ

 

Převod provozovny

Nový chovatel:

Vyplní a podepíše Registrační lístek chovatele
 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se číslo převáděné provozovny, adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Původní chovatel:

Vyplní a podepíše Oznámení o ukončení činnosti chovatele, které slouží jako souhlas s převodem provozovny.

Upozornění: 
 • Pokud jsou na převáděné provozovně evidována zvířata, budou spolu s převodem provozovny převedena na nového chovatele (přebírá zodpovědnost za vedení ÚE).
 • O převod nespotřebovaných ušních známek (pokud jsou) na nového chovatele žádá původní chovatel na některém z regionálních pracovišť ČMSCH, a.s.

Rozšíření provozovny o další druh/druhy zvířat

Pokud chce chovatel rozšířit svůj chov o další druh zvířat je třeba kontaktovat některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo ČMSCH, a.s. Hradištko.  

Na základě písemné nebo telefonické žádosti budou chovateli zaktualizovány údaje o chovu jednotlivých druhů zvířat, bude mu zasláno nové potvrzení o registraci a veškeré formuláře a pokyny týkající se druhu zvířat, o který byla provozovna rozšířena.

Ukončení činnosti chovatele

Formulář Oznámení o ukončení činnosti chovatel vyplňuje v případě, že:

 • ukončuje činnost (stav všech zvířat na provozovně musí být 0 ks)
 • souhlasí s převodem svého hospodářství na jiného chovatele
V případě, že je veden Stájový registr na Portálu farmáře, pak je třeba před zaevidováním ukončení činnosti Stájový registr deaktivovat.