logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Vedení ústřední evidence - jelenovití

Evidence jelenovitých

Jelenovití, tj. příslušníci rodů: axis, daněk, huemul, jelen, jelenec, jelen milu, jelen sika, los, mazama, muntžak obrovský, pudu, sambar, sob, srnčík, srnec

 • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
 • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.
 • Pokud má chovatel neoznačená zvířata (svoje nebo pocházející z dosud neregistrovaných chovů) je povinen zajistit dostatečné množství identifikačních prostředků prostřednictvím objednávky nových ušních známek pro jelenovité. Po obdržení známek je chovatel povinen zvířata označit a neprodleně nahlásit do databáze ústřední evidence.
 • V případě, že chovatel není žadatelem o dotace, může zažádat MZe o výjimku z navěšování ušních známek na zvířata a navěšovat je až před opuštěním hospodářství bez ohledu na stáří zvířat – žádost je ke stažení zde

Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Pro vedení ústřední evidence se používá formulář Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, který slouží pro zapsání/nahlášení všech změn (narození, přemístění, úhyn, ztráta, jatky…) týkajících se chovaných zvířat, do databáze ÚE. Hlášení je chovatel povinen zaslat do 7-mi dnů od nastalé události.

Hlášení může chovatel zaslat:

 • Písemně, na adresu : ČMSCH, a.s.,  Benešovská 123,  252 09  Hradištko
 • Elektronicky na adresu: uejeleni@cmsch.cz 

Zahájení evidence

Od 1.6.2023 se změnil způsob označování jelenovitých (jelenů, daňků a ostatních příslušníků čeledi jelenovitých). V rámci EU je nová povinnost označovat jelenovité individuálním způsobem – tedy každé zvíře bude označeno dvěma ušními známkami s jedinečným číslem zvířete. 
Pro zaregistrování zvířat ve stavu na hospodářství k 1.6.2023 se použijí kódy hlášení 25 – samec; 26 – samice  (podrobněji viz. pokyny).

Pokyny pro chovatele k vedení ÚE jelenovitých

Chovatelská příručka Pokyny pro chovatele k vedení ÚE jelenovití, velbloudovití zahrnuje:
 • rady a postupy pro vedení ústřední evidence
 • podrobný seznam kódů: událostí, chyb, zemí
 • vysvětlivky
 • vzory formulářů a návody pro jejich vyplnění

Vedení Ústřední evidence

Vedení ÚE a zasílání dat do ústřední evidence lze provádět prostřednictvím:
 • vedení Stájových registrů v sešitové podobě (zasílá ČMSCH, a.s.)
 • zasílání Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění v poštou nebo e-mailem
 • Portálu farmáře – aktuálně není systém připraven (doporučujeme zaregistrovat odběr novinek)
 • a počítačových programů, které generují datový soubor dle specifikace v Pokynech

Zasílání datových souborů pro ÚE jelenovitých

Aktuálně není systém připraven na zpracování datových souborů (doporučujeme zaregistrovat odběr novinek)
 
Datové soubory pro ÚE jelenovitých  zasílejte e-mailem na adresu:

Hlášení doplnění původu

 • Aktuálně není systém připraven na zpracování doplnění původu
 • Hlášení doplnění původu slouží pro opravu nebo doplnění původu zvířete v ÚE. K ušnímu číslu zvířete chovatel doplňuje vždy pouze údaj, který chce změnit či doplnit.