logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Vedení ústřední evidence - skot

 • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
 • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.
 • Zvířata musí být označena při přesunu ušními známkami ( v obou uších).
 • Prodávající (původní chovatel) musí  ve chvíli nákupu předat nakupujícímu (následnému chovateli) průvodní list skotu nebo telete (do 28 dnů věku)
  • jalovičky, krávy – list A (slouží jako inseminační karta) + list B
  • býci – list B
Upozornění: Je zakázáno přesouvat zvířata neoznačená a bez průvodního listu skotu. Pokud již živá zvířata vlastníte, máte povinnost se co nejdříve zaregistrovat jakožto chovatel u ČMSCH, a.s a zvířata případně nahlásit do ÚE.

Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Pro vedení ústřední evidence se používá formulář Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, který slouží pro zapsání/nahlášení všech změn (narození, přemístění, úhyn, ztráta, jatky…) týkajících se chovaných zvířat, do databáze ÚE. Hlášení  je chovatel povinen zaslat do 7-mi dnů od nastalé události.

Hlášení může chovatel zaslat:
 • Písemně, na adresu : ČMSCH, a.s.,  Benešovská 123,  252 09  Hradištko
 • Elektronicky na adresu: ueskot@cmsch.cz

Dodatečné dohlašování zvířat kódem události 27, 28

V případě, že chovatel dohlašuje zvířata starší než půl roku, je nutné zaslat na regionální pracoviště nebo na Hradištko:
 • Podepsanou žádost o dodatečné dohlášení zvířat spolu s odůvodněním žádosti
 • Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (kde kód události 22 = 28, 21 = 27)
 • Formulář Doplnění původu do ústřední evidence

Doplnění původu do ústřední evidence

Doplnění původu  do śtřední evidence (používá se ve vyjímečných případech) slouží pro opravu nebo doplnění původu zvířete v ÚE. K ušnímu číslu zvířete chovatel doplňuje vždy pouze ten údaj, který chce změnit či doplnit. 
Spolu s hlášením doplnění původu je třeba zaslat i Průvodní list skotu k výměně! 

Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě

Formulář Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě slouží pro zařazení či zrušení působnosti býka ve stádě.

Pokyny pro chovatele k vedení ÚE skotu

Chovatelská příručka Pokyny pro chovatele k vedení ÚE skotu zahrnuje:
 • rady a postupy pro vedení ústřední evidence
 • podrobný seznam kódů: událostí, chyb, zemí
 • vysvětlivky
 • vzory formulářů a návody pro jejich vyplnění

Vedení Ústřední evidence

Vedení ÚE a zasílání dat do ústřední evidence lze provádět prostřednictvím:

Zasílání datových souborů pro ÚE skotu

Datové soubory pro ústřední evidenci skotu zasílejte na e-mailovou adresu:

Záměna pohlaví

Pokud je zvíře, které je již v evidenci označeno chybnou ušní známkou (opačného pohlaví)
tak má chovatel, u kterého má zvíře aktuální polohu, možnost požádat o záměnu pohlaví.
 
Jak postupovat

 1. Označit zvíře správnou ušní známkou
 2. Zaslat poštou chybný PLS spolu se žádostí na  některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo ČMSCH, a.s. Hradištko.  

Po přijetí a vyřízení žádosti je chovateli zaslán nový PLS se správným ušním číslem podle pohlaví.

Pokud vede chovatel SR na PF, tak je ještě potřeba načíst opravenou ušní známku po záměně přes požadavek na změnu