logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Označování zvířat – ovce, kozy

Zásady označování ovcí a koz

Každá ovce nebo koza musí být nejpozději do 9 měsíců od narození, vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila, označena dvěma identifikačními prostředky. 

Detailní informace k označování zvířat jsou uvedeny v Pokynech pro chovatele k vedení ústřední evidence ovcí a koz 

Upozornění:

Pokud má chovatel neoznačená zvířata (svoje nebo pocházející z dosud neregistrovaných chovů) je povinen zajistit dostatečné množství identifikačních prostředků prostřednictvím objednávky nových ušních známek pro ovce a kozy. Po obdržení známek je chovatel povinen zvířata označit a neprodleně nahlásit do databáze ústřední evidence.

Pro označení zvířat má chovatel možnost:
  • kontaktovat veterinárního lékaře a požádat ho o označení zvířat
  • objednat si kleště a zvířata označit sám

Identifikační prostředky pro ovce a kozy

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přijímá a vyřizuje objednávky identifikačních prostředků - ušní známky a prostředky elektronické identifikace (čipy) pro ovce a kozy.
  • Nové ušní známky jsou určeny pro nově narozená jehňata/kůzlata nebo pro zvířata starší, která nebyla doposud zařazena do databáze ústřední evidence.
  • Duplikáty ušních známek jsou náhradní ušní známky, které je chovatel povinen objednat v případě, že originál ušní známky zvíře ztratilo nebo poškodilo.
  • Elektronické identifikátory (ušní známky s čipem, spěnkové náramky s čipem a bolusy) - všechna zvířata určená k vývozu musí být, kromě identifikačního prostředku bez čipu, označena také jedním čipem. Elektronickým identifikátorem lze ale označit i zvířata, které nejsou určena k vývozu.

V případě převodu provozovny na jiného chovatele, pokud na původní provozovně zůstala nějaká zásoba nespotřebovaných ušních známek, může původní majitel provozovny požádat na některém z regionálních pracovišť ČMSCH, a.s. o převedení nespotřebovaných ušních známek na nového majitele.

Popis a distribuci identifikačních prostředků pro ovce a kozy zajišťují v ČR dle pokynů ČMSCH, a.s. následující  dodavatelé:

Výrobce Informace
ČMSCH, a.s. Hradištko

Dodává páskové ušní známky (typ P) francouzské firmy ARDES, malé ušní známky (typ M) a spěnkové náramky (typ G, H) a terčíkové ušní známky s čipem (typ T) švýcarské společnosti DATAMARS, velké ušní známky (typ F a FP) novozélandského dodavatele ZeeTags a elektronické transpondéry k orální aplikaci do žaludku zvířete, tzv. bolus (typ S).

Pro prvotní označení jehňat a kůzlat lze objednat všechny uvedené typy ušních známek, avšak pro svoji velikost je vhodnější používat známky menších velikostí - typ P nebo M. Známky s popisovým polem typu FP nelze pro prvotní označení použít samostatně, ale pouze v kombinaci se známkami typu F bez popisového pole.

Další informace o ušních známkách z distribuce ČMSCH, a.s. naleznete v odkazech: 

M.A.V.E. s.r.o. Bořetice Dodává ušní známky ve třech provedeních: malá plastová (A), malá pásková dělená (B) a velká plastová známka (C a CP) (viz. vysvětlivky k objednávkám ušních známek).

Pro prvotní označení jehňat a kůzlat lze objednat všechny uvedené typy ušních známek, avšak pro svoji velikost je vhodnější používat známky menších velikostí - typ A nebo B. Známky s popisovým polem typu CP nelze pro prvotní označení použít samostatně, ale pouze v kombinaci se známkami typu C bez popisového pole.
HEMA s.r.o. Malšice Dodává terčíkové ušní známky s čipem (X) určené k elektronické identifikaci ovcí a koz.
AGROTRANS s.r.o. Víchová nad Jizerou Dodává prostředky elektronické identifikace pro ovce a kozy v podobě terčíkové (U) ušní známky s čipem.
Od 1. 4. 2022 jsou v nabídce i další typy ušních známek:
Pásková ušní známky s čipem (V), pásková ušní známka bez čipu (J), malá ušní známka bez čipu (K) a velká ušní známka bez čipu (L).

Pro prvotní označení jehňat a kůzlat lze objednat všechny uvedené typy ušních známek, avšak pro svoji velikost je vhodnější používat známky menších velikostí - typ J nebo K.
 

Jak objednat 

Ve všech tiskopisech jsou uvedeny standardně dodávané barevné kombinace, požadujete-li jinou barevnou kombinaci, sledujte aktuální nabídku zvoleného dodavatele. Vybranou kombinaci uveďte do poznámky v objednávce.
 

Identifikační prostředky pro prvotní označení ovcí a koz

Podrobné informace naleznete ve vysvětlivkách k tiskopisu Objednávka identifikačních prostředků​ pro prvotní označení (OVCE) nebo Objednávka identifikačních prostředků​ pro prvotní označení (KOZY). Vysvětlivky jsou ke stažení v postranní liště.
  • Jeden tiskopis slouží k objednání číselných řad identifikačních prostředků pro prvotní označení pro všechny provozovny jednoho subjektu v rámci jednoho kraje. Pro provozovny v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.

Duplikáty identifikačních prostředků pro ovce a kozy

Podrobné informace naleznete ve vysvětlivkách k tiskopisu DUPLIKÁTY - Objednávka identifikačních prostředků bez čipu (ušní známky a spěnkové náramky) nebo DUPLIKÁTY – Objednávka elektronických identifikátorů (čipy). 
Vysvětlivky jsou ke stažení v postranní liště.
 

PORTÁL FARMÁŘE

EXTERNÍ KONTAKTY

Agrotrans spol. s r.o. Horní Sytová 101, 512 41 Víchová nad Jizerou
Hema Malšice s.r.o. K. Tomáška 194, 391 75 Malšice
M.A.V.E. s.r.o. Bořetice 9, 691 08 Bořetice u Hustopečí