logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Bolus

Co je bolus

 • Bolus je keramické pouzdro, které obsahuje elektronický transpondér (čip). Je určen k orální aplikaci. Po aplikaci zůstává transpondér umístěn v žaludku zvířete.
 • Doporučuje se, aby zavedení bolusu prováděla osoba s potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Při neodborné aplikaci může dojít k poranění nebo dokonce k úhynu zvířete.
 • Nespornou výhodou bolusu však je, že po jeho zavedení je znemožněna jakákoli manipulace s identifikačními údaji zvířete.
 • Transpondér (čip) umístěný v bolusu obsahuje stejné číslo, jako má zvíře na ušní známce. 
 • Bolus lze použít k identifikaci zvířat na export.

Objednávky identifikačních prostředků pro prvotní označení ovcí a koz

Podrobné informace naleznete ve vysvětlivkách k tiskopisu „Objednávka identifikačních prostředků​ pro prvotní označení (OVCE)“ nebo „Objednávka identifikačních prostředků​ pro prvotní označení (KOZY)“. Vysvětlivky jsou ke stažení v postranní liště.
 1. Podle pohlaví zvolte typ označení a zapište počet zvířat, kterým jsou identifikační prostředky objednávány
 2. Jestliže se rozhodnete pro prvotní označení jehňat a kůzlat použít spěnkový náramek S ČIPEM (typ H), lze ho použít v kombinaci s ušní známkou následujícím způsobem:
  • malá plastová známka pásková P + spěnkový náramek S ČIPEM (typ P+H)
  • malá plastová známka M + spěnkový náramek S ČIPEM(typ M+H)
  • velká plastová známka F + spěnkový náramek S ČIPEM (typ F+H)
 3. Jestliže se rozhodnete pro prvotní označení jehňat a kůzlat použít spěnkový náramek BEZ ČIPU (typ G), lze ho použít v kombinaci s ušní známkou nebo bolusem následujícím způsobem:
  • malá plastová známka pásková P + spěnkový náramek BEZ ČIPU (typ P+G)
  • malá plastová známka M + spěnkový náramek BEZ ČIPU(typ M+G)
  • velká plastová známka F + spěnkový náramek BEZ ČIPU (typ F+G)
  • spěnkový náramek BEZ ČIPU + terč (typ G+T)
  • spěnkový náramek BEZ ČIPU + bolus (typ G+S)

Duplikáty identifikačních prostředků pro ovce a kozy

 • Podrobné informace naleznete ve vysvětlivkách k tiskopisu „DUPLIKÁTY - Objednávka identifikačních prostředků bez čipu (ušní známky a spěnkové náramky)“ nebo „DUPLIKÁTY – Objednávka elektronických identifikátorů (čipy)“.
 • Vysvětlivky jsou ke stažení v postranní liště.

Portál farmáře

Všechny identifikační prostředky lze objednat také přes Portál farmáře.