logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Přístup k datům z KU

Chovatelská internetová aplikace „Přístup k datům“ – nástroj chovatelů a dalších uživatelů pro práci s chovatelskými daty a analýzami v elektronické podobě v reálném čase. Aplikace zpřístupňuje data chovatelům dojeného skotu, chovatelům ovcí a koz, popř. jejich službám, mlékárnám, mlékařským družstvům a Státní veterinární správě. Veškerá poskytovaná data jsou uložena na zabezpečeném serveru a přístup k nim je individuální (uživatel má prostřednictvím přístupových práv přístup pouze k datům, která mu náleží).

Pro registraci k aplikaci je nezbytné vyplnit REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží uživatel do jím uvedeného e-mailu nejprve požadavek na autorizaci a po úspěšné autorizaci i přístupová práva (uživatelské jméno a heslo).

Aplikace Přístup k datům zahrnuje:

LRM – rozbory KU

 • zdarma přináší ověřené výsledky rozborů vzorků mléka z kontroly mléčné užitkovosti krav doplněné o další údaje, které mohou být využity pro management stáda
 • zahrnuje nástroj na vytváření vlastních výstupů dat (sestav), které si uživatel zvolí dle svých potřeb
 • data jsou dostupná ve čtyřech typech souborů (html, xls, csv, txt) a lze si je také nechat automaticky zasílat prostřednictvím e-mailu 

LRM – rychlé výsledky KU

 • nejrychlejší způsob, kterým se uživatel může dostat k výsledkům rozborů vzorků mléka z KU v elektronické podobě – výsledky jsou k dispozici okamžitě poté, co jsou vygenerovány v příslušné laboratoři pro rozbor mléka
 • data nejsou podrobena kontrole dle pravidel KU a slouží k rychlé orientaci při práci se stádem – v případě, že jsou v rámci KU realizovány rozbory na SB, jsou výsledky zobrazeny u všech zvířat, u nichž byly požadovány
 • i v tomto případě jsou data dostupná ve čtyřech typech souborů (html, xls, csv, txt) a lze si je také nechat automaticky zasílat prostřednictvím e-mailu

LRM – výsledky KU ovcí nebo koz

 • nejrychlejší způsob, kterým se uživatel může dostat k výsledkům rozborů vzorků mléka z KU v elektronické podobě – výsledky jsou k dispozici okamžitě poté, co jsou vygenerovány v příslušné laboratoři pro rozbor mléka
 • data nejsou podrobena kontrole dle pravidel KU a slouží k rychlé orientaci při práci se stádem – v případě, že jsou v rámci KU realizovány rozbory na SB, jsou výsledky zobrazeny u všech zvířat, u nichž byly požadovány
 • i v tomto případě jsou data dostupná ve čtyřech typech souborů (html, xls, csv, txt) a lze si je také nechat automaticky zasílat prostřednictvím e-mailu 

LRM – zpeněžování

 • je datová sekce s výsledky rozborů bazénových vzorků mléka odebíraných minimálně 2x měsíčně mlékárnou, na jejichž základě je stanovována cena odebrané suroviny
 • je přístupná pouze těm chovatelům, jejichž odběratelské mlékárny realizují rozbory bazénových vzorků mléka v laboratořích ČMSCH, a.s. - viz seznam mlékáren
 • obdobně jako u předchozích, i zde jsou data dostupná ve čtyřech typech souborů (html, xls, csv, txt) a lze si je také nechat automaticky zasílat prostřednictvím e-mailu 

Milk Profit Data (MDP)

 • je prvním automaticky generovaným nástrojem ke zvýšení efektivnosti využití informací o kravách ve stádech zapojených do kontroly užitkovosti
 • analýza rutinně zjišťovaných dat umožňuje bez většího úsilí uživatele rychlé posouzení úrovně řízení stáda z hlediska užitkovosti, průběhu laktací, zdravotního stavu vemene, reprodukce.

Program je logicky rozdělen do tří kapitol:

Vybrané kapitoly nabízejí data v historii až 14-ti měsíců, což je užitečné při posuzování trendu vývoje stavu. V MPD  najdete informace (například standardní produkce ve 150. laktační den nebo 305. denní projektovaná produkce mléka a mléčných složek), které významně objektivizují údaje o vývoji užitkovosti hodnoceného stáda.

Milk Profit Data automaticky shromažďuje a třídí data o chovu dojnic. Odpadá tak náročná, málo produktivní práce při "ruční analýze". Práce s celou aplikací je intuitivní – stačí dbát písemných pokynů v jednotlivých krocích vytváření příslušné sestavy. 

 • MPD – produkce a 
 • MPD – zdravotní stav mléčné žlázy jsou ukazatele aktuální situace v chovu. Uživatel zde může velice cíleně najít "úzká hrdla" v produkci mléka, mléčných složek a zdraví mléčné žlázy.
 • MPD – reprodukce je ukazatelem, který napoví o budoucí produkci. Vytváří podklady ke strategickému rozhodování při práci se stádem.

Deník nemocí a léčení

 • Deník nemocí a léčení umožňuje evidovat nemoci, preventivní i léčebné úkony a léčení u všech věkových kategorií dojeného skotu. Obsahuje následující moduly:
 • evidence nemocných zvířat,
 • ​zadávání onemocnění a léčby,
 • tisk sestav zvířat s naplánovanými úkony,
 • přehled zvířat ve stájích,
 • správa používaných léčiv,
 • vedení skladového hospodářství léčivých přípravků,
 • rychlé výstupy o zdraví stáda (počet nemocných a léčených zvířat, výskyt mastitid v chovu dojnic apod.).

SMS avíza

 • služba SMS avíza informuje chovatele prostřednictvím jeho mobilního telefonu o přítomnosti aktuálních dat z KU a zpeněžování v aplikaci Přístup k datům
 • v případě avíza zpeněžování má uživatel rovnou k dispozici i nejdůležitější výsledky rozboru bazénového vzorku mléka
 • uživatel má pro objednání zobrazenu vždy jen takovou nabídku služeb, která odpovídá aktuálně spuštěným sekcím v aplikaci Přístup k datům
 • lze si objednat zasílání avíz na jeden i více mobilních telefonů najednou služba SMS avíza je poskytována formou ročního předplatného
 • uvedené ceny jsou bez DPH a platí vždy pro jedno telefonní číslo
 • SMS avíza KU 150,- Kč/rok, SMS avíza zpeněžování 300,- Kč/rok 

Aplikace Přístup k datům umožňuje zpřístupnit data v elektronické podobě i dalším subjektům:

Mlékařská družstva a mlékárny mohou o přístup zažádat přímo u administrátora aplikace (Ing. Davida Lipovského) prostřednictvím e-mailu: lipovsky@cmsch.cz (v žádosti o zpřístupnění by mělo být minimálně uvedeno: název subjektu, kontaktní osoba, telefonický kontakt) – vytvoření těchto přístupových práv bude se žadateli řešeno individuálně.

Nutnou podmínkou pro vytvoření jakéhokoli přístupu k datům je přijetí bezpečnostního závazku uživatelem. Tím se uživatel zavazuje ponechat si svá přístupová práva pouze pro svoji potřebu a případné další přístupy jiných subjektů ke svým datům řešit výhradně prostřednictvím nástroje Oprávněné přístupy v servisní sekci aplikace.

Po správném vyplnění a odeslání registračního formuláře obdrží uživatel potvrzení o přijetí požadavku a přístup do aplikace bude v co nejkratší době autorizován administrátorem této webové stránky, o čemž bude zaregistrovaný uživatel informován elektronickou poštou na registrační e-mailovou adresu.

 • chovatel, držitel přístupových práv, může, dle svého uvážení, umožnit přístup ke svým datům libovolnému počtu dalších subjektů (např. zootechnici jednotlivých chovů v rámci podniku, poradci chovu pro výživu, kontrolní důvěrníci, plemenářský servis apod.) prostřednictvím nástroje Oprávněné přístupy v servisní sekci aplikace
 • výsledky rozborů bazénových vzorků mléka (LRM – zpeněžování) mohou být zpřístupněny rovněž mlékařským družstvům
 • mlékárny mohou prostřednictvím Přístupu k datům získat úplný přehled všech rozborů vzorků mléka, které zadaly laboratořím v Buštěhradě či Brně-Tuřanech – jednotlivé výsledky lze zobrazovat pomocí filtru na základě příznaků měření
 • Státní veterinární správě jsou automaticky poskytovány všechny výsledky rozborů mléka ze sekce LRM - zpeněžování, tzn. výsledky rozborů bazénových vzorků mléka odebíraných mlékárnami