logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

ICAR

ICAR - Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti

Veškerá činnost spojená s výkonem kontroly užitkovosti se řídí zákonem č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a dalšími souvisejícími zákony v aktuálním znění a pravidly Mezinárodního výboru pro kontrolu užitkovosti ICAR (International committee for animal recording), jehož členskou organizací je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. od roku 1991.

Pravidla ICAR pro výkon KU jsou základem pro zpracování Zásad provádění kontroly mléčné užitkovosti. Tento metodický materiál se skládá z obecných pravidel pro výkon KU a z jednotlivých metodických postupů, které se týkají již jednotlivých konkrétních činností.

Certifikát kvality ICAR

Prostřednictvím Certifikátu kvality ICAR Českomoravská společnost chovatelů, a.s. deklaruje, že  činnosti v něm uvedené jsou prováděny v souladu s platnou legislativou EU a pravidly ICAR. Českomoravská společnost chovatelů je držitelem následujících certifikátů:

CERTIFIKÁT ICAR PRO DOJENÁ PLEMENA SKOTU

  • identifikace skotu
  • kontrola mléčné užitkovosti
  • odhad plemenných hodnot dojeného skotu
  • laboratorní analýzy mléka pro KU (provádí se v laboratoři pro rozbor mléka ČMSCH, a.s. v Brně)
  • lineární popis zevnějšku
  • zpracování dat (zajištěno prostřednictvím společnosti Plemdat s.r.o.)

CERFTIFIKÁT ICAR PRO MASNÁ PLEMENA SKOTU A ČESKÉ STRAKATÉ PLEMEN


AKREDITACE ICAR PRO OVĚŘOVÁNÍ PŮVODŮ ZVÍŘAT