logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Zápis původu do databází PK

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přijímá a vyřizuje na základě pověření svazů chovatelů skotu žádosti o zápis původů dovezených plemenných zvířat a embryí do databází jednotlivých plemenných knih. Sazebník a podmínky zápisu zvířat do plemenné knihy jsou uvedeny v řádech plemenných knih jednotlivých chovatelských svazů.

K žádosti o zápis dovezeného plemenného zvířete je nutno doložit:

  • Kopii potvrzení o původu (POP) vydané zahraniční chovatelskou organizací.

K žádosti o zápis dovezeného embrya je nutno doložit:

  • POP embrya se dvěma generacemi předků + genotyp DNA,
  • nebo:
  • POP otce se dvěma generacemi předků,
  • POP matky,
  • genotyp DNA otce,
  • genotyp DNA matky,
  • doklad o kombinaci rodičů vystavený ET týmem (Packing list).