logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Objednávky rozborů

Pravidla pro zpracování převážné většiny zakázek jsou uvedeny v příslušných smlouvách.

Přepravní lístek - objednávka rozborů mléka pro zpeněžování

 • Objednávka je určena pro zákazníky se Smlouvou o kontrolní činnosti , k objednání analýz vzorků v systému zpeněžování (bazénové a další např. fázové vzorky u nichž jsou zpravidla požadovány též mikrobiologické analýzy).
 • Přepravní lístek slouží jako průvodka a objednávka vzorků pro příslušnou zakázku (skupinu společně zasílaných vzorků).
 • Větší, případně pravidelně požadované zpracování zakázek, po dohodě též s možností odvozu, je vhodné dohodnout předem s vedoucím laboratoře.

Objednávka rozborů mléka mimo systém zpeněžování

 • Objednávka je určena pro zákazníky bez Smlouvy o kontrolní činnosti k objednání analýz vzorků.

Přepravní lístek - objednávka rozborů pro KU

 • Tiskopis slouží jako průvodka pro zásilky běžné i elektronické KU. 

Přepravní lístek - objednávka rozborů - mimo TERMÍN KU - individuální

 • Přepravní lístek slouží jako průvodka a objednávka pro zásilky vzorků do LRM:
 • Objednávka rozborů mimo termín KU (pro oprávněnku i pro chovatele).
 • V objednávce rozborů mimo termín KU (na rozdíl od zásilky vzorků v den KU) je možno objednat kompletní rozbor i samostatný rozbor na SB.
 • Objednávka rozborů pro další analýzy v termínu KU, které jsou přímo účtovány chovateli.
 • Se vzorky v termínu KU lze další analýzy objednat jen prostřednictvím tohoto typu přepravního lístku. Zásilka bude tedy vybavena oběma přepravními lístky (Přepravní lístek - objednávka rozborů pro KU + Přepravní lístek - objednávka rozborů - mimo termín KU - individuální).

Vzorky označené čárovými kódy (v režimu EKU) pro analýzy pTBC a na březost musí být srovnány na konci pořadí vzorků pro KU a odlišeny tak, aby je bylo možno v transportním boxu identifikovat a po analýzách pro KU vytřídit a odeslat k dalším rozborům. Pořadí vzorků a číslo transportního boxu, v němž jsou tyto vzorky umístěny, dopsat na přepravní lístek (např. ještě uvést poslední trojčíslí prvního vzorku pro tyto analýzy). Vzorky pro další analýzy při klasické (papírové) KU se označují v rozborovém protokolu zakroužkováním a vzorkovnice se nepřerovnávají na konec pořadí vzorků pro KU. Přepravní lístek mimo KU je vyplněn v části paratuberkuloza, případně březost uvedením počtu vzorků (prakticky jen mléko).

Přepravní lístek - objednávka testů pTBC - univerzální 

 • Přepravní lístek slouží k objednání testů paratuberkulozy ze vzorků mléka z KU a současně testů krve a mléčných filtrů.
 • Přikládá se k zásilkám vzorků z kontroly užitkovosti, u nichž chovatel požaduje testování pTBC.

Tento univerzální Přepravní lístek přiložte k příslušnému přepravnímu lístku pro KU nebo pro kompletní rozbory (305). Při zpracování KU pomocí elektronických nástrojů též vyplňte příslušné kolonky pro umístění vzorků v transportních boxech.

Provozní doba laboratoře

Doba vyhrazená pro příjem vzorků je:
 • v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin,
 • o sobotách, které nejsou státním svátkem, podle předchozí telefonické dohody s vedoucím laboratoře.