logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Registrace býků do ÚRP

V souladu s §15 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění jeho pozdějších změn, mohou chovatelé, chovatelské podniky prasat a oprávněné osoby používat k plemenitbě výhradně plemeníky zapsané ve speciální evidenci plemeníků, která se nazývá Ústřední registr plemeníků (ÚRP).

Ústřední registr plemeníků pro býky masných, dojených a málopočetných plemen vede Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

O zápis plemeníka do ÚRP žádá majitel zvířete.

K žádosti o zápis býka do Ústředního registru plemeníků (ÚRP) je třeba doložit následující doklady:

  DOJENÁ
PLEMENA
MÁLOPOČETNÁ
PLEMENA **)
MASNÁ
PLEMENA
Býci z domácí produkce Import
býka
Import spermatu Import
býka
Import spermatu Býci z domácí produkce Import
býka
Import spermatu
Žádost o přidělení registru ÚRP
Přihláška býka k zápisu do PK    
Protokol o základním výběru *)      
Ověření paternity            
Genotyp DNA
Výpis z PK            
ZO vydané příslušnou
chovatelskou organizací
   
Žádosti přijímá ČMSCH, a.s. ČMSCH, a.s. ČSCHMS Praha 1
Kontaktní osoba Ing. Karolína Sedláčková Ing. Karolína Sedláčková Ing. Alena Birovaš, Ph.D.
Žádosti vyřizuje ČMSCH, a.s. ČMSCH, a.s. ČMSCH, a.s.
Kontaktní osoba Ing. Karolína Sedláčková Ing. Karolína Sedláčková Jana Slancová
Žadatel obdrží Zootechnické osvědčení Výpis z ÚRP Zootechnické osvědčení
*) Pozn.: Základní výběr býků zajišťují příslušné chovatelské svazy. Pro zajištění základního výběru býků málopočetných plemen kontaktujte ČMSCH, a.s.
**) Pozn.: Plemena bez plemenné knihy v ČR

ÚRP - hřebci

Ústřední registr plemeníků pro hřebce vede osoba pověřená vedením ústřední evidence koní.
Národní hřebčín Kladruby n. Labem s.p. - o.z. Slatiňany
Zámecký park 169
538 21 Slatiňany
tel.: 469 681 135-7 - ústředna
www.uek.cz

Externí kontakty

Farma Tehov, Dlouhá 311, 251 01 Tehov
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Farma Tehov, Dlouhá 311, 251 01 Tehov
Radešínská Svratka 193, 592 33 Radešínská Svratka
Benešovská 123, 252 09 Hradištko
Karlov-Bílkov 120, 380 01 Dačice