logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Způsoby distribuce

Distribuční sklad veterinárních léčiv ČMSCH, a.s. nabízí ucelený sortiment tuzemských i dovozových veterinárních léčivých přípravků (VLP) a volně prodejných schválených veterinárních přípravků. 

Distribuce může probíhat následujícími způsoby:

Veterinární přípravky na předpis

Veterinární léčivé přípravky přísluší objednávat pouze veterinárnímu lékaři.

  • PRO KONKRÉTNÍHO CHOVATELE NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÉ SMLOUVY
Na základě dvojstranné smlouvy o zajištění veterinární péče nebo trojstranné smlouvy o zajištění distribuce VLP jsou VLP objednané přímo pro konkrétního chovatele, který se tak stává jejich přímým plátcem.
  • PRO POTŘEBY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE
Veterinární lékař může, po zaslání kopie Osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, objednávat veterinární léčivé přípravky, které nejsou určeny pro konkrétního chovatele, tzn. může je následně dodávat různým chovatelům; veterinární lékař se tak stává plátcem objednaného zboží.

​Volně prodejné veterinární přípravky

Volně prodejné veterinární přípravky může objednávat chovatel i bez předpisu veterinárního lékaře. 

Chovatel může volně objednávat jakékoli veterinární přípravky, jejichž vydání není vázáno na předpis veterinárního lékaře. Chovatel se tak stává plátcem objednaného zboží.