logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Objednání

Veterinární přípravky na předpis

Veterinární léčivé přípravky přísluší objednávat pouze veterinárnímu lékaři. 

  • PRO KONKRÉTNÍHO CHOVATELE NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÉ SMLOUVY
Na základě dvojstranné smlouvy o zajištění veterinární péče nebo trojstranné smlouvy o zajištění distribuce VLP jsou VLP objednané přímo pro konkrétního chovatele, který se tak stává jejich přímým plátcem.
První objednávka:
  • musí být učiněna písemně (viz Vzor objednávky)
  • vedle soupisu a množství požadovaných VLP, musí obsahovat také informaci, pro koho jsou VLP objednávány a místo jejich dodání

Další objednávky mohou být učiněny:

  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350 nebo 725 884 499 (pí Hašková ml.)
 
  • PRO POTŘEBY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE
Veterinární lékař může, po zaslání kopie Osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, objednávat veterinární léčivé přípravky, které nejsou určeny pro konkrétního chovatele, tzn. může je následně dodávat různým chovatelům; veterinární lékař se tak stává plátcem objednaného zboží.
Objednávky mohou být učiněny:
  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350 nebo 725 884 499 (pí Hašková ml.)

Volně prodejné veterinární prostředky

Volně prodejné veterinární přípravky může objednávat chovatel i bez předpisu veterinárního lékaře. 

Objednávky mohou být učiněny:
  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350 nebo 725 884 499 (pí Hašková ml.)