logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Vedení ústřední evidence

Evidence koní, oslů a jejich kříženců

  • Po přidělení čísla provozovny a obdržení níže zmíněných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
  • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. je na základě rozhodnutí MZe ČR organizací pověřenou vedením ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců, avšak veškerou tuto činnost zajišťuje pro ČMSCH, a.s. Ústřední evidence koní ČR (ÚEK) ve Slatiňanech, jejíž působení v této oblasti MZe ČR schválilo.

Koně, osli a jejich kříženci musí být evidováni v ústřední evidenci a musí je doprovázet Průkaz koně vystavený v souladu s předpisy EU.

Tiskopisy ke stažení potřebné k evidenci koní a další podrobnosti naleznete ZDE.

Evidenci koní, oslů a jejich kříženců zajišťují níže uvedená pracoviště:

ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR

ústřední evidence ostatních plemen koní (kromě anglických plnokrevníků a klusáků)

Národní hřebčín Kladruby n. Labem s.p. - o.z. Slatiňany
Zámecký park 169
538 21 Slatiňany

tel:: 469 681 135-7 - ústředna

www.uek.cz

JOCKEY CLUB ČR

ústřední evidence anglických plnokrevníků

Jockey club ČR
Radotínská 69
159 00 Praha 5

tel.: 257 941 177, 257 941 173

www.dostihy.cz

ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE

ústřední evidence klusáckých koní

Česká klusácká asociace
Radotínská 69
159 00 Praha 5

tel.: 257 940 250

www.czetra.cz

Registr koní, oslů a jejich kříženců

Povinností chovatele koní, oslů a jejich kříženců je vést přesnou evidenci zvířat držených na své provozovně, včetně zvířat cizích majitelů. K tomu slouží Registr koní, oslů a jejich kříženců, který chovatel obdrží společně s potvrzením o registraci provozovny od Ústřední evidence koní (dále jen ÚEK). V registru je chovatel také povinen zaznamenávat všechna přemístění zvířat. Záznamy o přemísťování koní oslů a jejich kříženců a údaje o přemístěných zvířatech na provozovně se zapisují pouze do registru, do ÚEK se žádná hlášení o přemístění zvířat nezasílají. ÚEK (podle plemenářského zákona) není povinna evidovat místo ustájení koní (oslů a jejich kříženců), eviduje pouze zvířata a jejich majitele. Hlášení do ÚEK podléhají pouze změny trvalé (změna majitele, vývoz, úhyn/utracení, porážka, ztráta, kastrace).

Chovatel ze zákona zodpovídá za to, že údaje uvedené v registru jsou aktuální a je povinen jej předkládat ke kontrole orgánům státního dozoru (Česká plemenářská inspekce, orgány veterinární správy).

vedení registru koní elektronicky

V rámci Registru zvířat na Portálu Farmáře mohou chovatelé koní vést Registr koní v hospodářství v elektronické podobě. Funkcionalita zajišťuje povinné výstupy z tzv. bloku 1 a bloku 2 a dále předvyplňuje formuláře pro odeslání do Ústřední evidence koní (ÚEK) Slatiňany a deklarace chovu koní pro SZIF.

Portál farmáře