TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
Osobní návštěvy do 14:00 hodin

OZNÁMENÍ CHOVATELŮM OVCÍ

Na základě jednání s Ústřední veterinární správou (ÚVS) a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) bylo dohodnuto, že Českomoravská společnost chovatelů, a.s., zajistí na rok 2020 opět jednorázový hromadný dovoz neregistrovaného léčivého přípravku - First Drench. Tento přípravek s obsahem účinných látek praziquantel a levamizol je určen k antiparazitárnímu ošetření ovcí (nematoda, tasemnice Moniezia expansa).

Upozornění pro veterinární lékaře - žadatele:

Vaše žádosti o povolení výjimky na dovoz a použití neregistrovaného léčivého přípravku zasílejte nejpozději do 20. 12. 2019 nejen na podatelnu Státní veterinární správy, ale rovněž na adresu: 

ČMSCH, a.s.
Distribuce VLP
Benešovská 123
252 09 Hradištko

Kontaktní osobou zodpovědnou v ČMSCH, a.s. za distribuci veterinárních léčiv je:
MVDr. Pavlína Dorčáková
tel: 607 777 717
e-mail: dorcakova@cmsch.cz.

Kontakty

Dorčáková Pavlína, MVDr.
kvalifikovaná osoba, vedoucí OŘKJ a obchodní zástupce distribuce veterinárních léčiv 607 777 717
Uživatelé on-line: 50 (registrovaní: 0, hosté: 50)