INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

NOVELA VYHLÁŠKY č. 136/2004 Sb.

Vážení chovatelé,

1. 8. 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 174/2019 Sb., kterou se mění tzv. „označovací“ vyhláška č. 136/2004 Sb.

Znění vyhlášky č. 174/2019 Sb. je k dispozici na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-174#cl2

Zde uvádíme přehled souvisejících změn.

1.  Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku

1.1. Definice včelstva
Je zavedena definice včelstva:  společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 × 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává.
Počet včelstev v hlášení tedy uvádějte dle této definice.
 
1.2. Změna tiskopisu „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ a „Hlášení umístění stanovišť“
V obou tiskopisech se v tabulce seznamu stanovišť včelstev změnil nadpis sloupce „Adresa, pokud je známá“ na „Název stanoviště“.
Název stanoviště je nepovinný údaj v hlášení a slouží k Vašemu upřesnění umístění stanoviště včel, např. „u lesa“
Nové tiskopisy jsou ke stažení zde:

2. Odsun prasat na „dočasná hospodářství“

Změnou  v § 2 písm. g) se zavádí povinnost evidovat odsun na „Dočasné hospodářství“ při přemístění prasat za účelem domácí porážky.
Dočasné hospodářství je hospodářství, na které jsou prasata přemístěna za účelem domácí porážky a do 7 dnů poražena.
 
Chovatel prasat, který odsouvá jiné osobě prasata za účelem domácí porážky, která bude provedena do 7 dnů od data odsunu, zaeviduje tuto událost v Registru i v Hlášení s kódem události 75 (odsun na dočasné hospodářství).
Do záznamu se uvede i pořadové číslo zaevidovaného dočasného hospodářství v příloze k hlášení – viz tiskopis
 

Podrobnosti viz aktualizované Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence prasat, kapitola 6.3.5.

V souvislosti s tímto nebude od 1. 8. 2019 platit kód události 73 - přemístění na neregistrované hospodářství za účelem domácí porážky. Kód události bude stále platný v hlášeních za měsíce do 7/2019 včetně.

V hlášeních počínaje za měsíce 8/2019 již používejte nový kód 75 - odsun na dočasné hospodářství.

3. Registrace chovatelů prasat, která jsou určena k lidské spotřebě

Chovatel prasat v domácnosti chovatele, která jsou určena k lidské spotřebě, na výkrm, zpravidla k domácí porážce déle než po 7 dnech od nákupu prasat,
použije k registraci Registrační lístek chovatele a vyplní jej zjednodušeným způsobem.
 
Tito chovatelé nemají povinnost ohlásit umístění objektu (zákres) využívaného k chovu zvířat. Zákres je provede automaticky dle registrované adresy hospodářství (domácnosti).
 

Podrobnosti k registraci jsou uvedeny v Pokynech k registraci chovatelů do ústřední evidence, kapitola 6.1. 

4. Registrace chovatelů prasat, která nejsou určena k lidské spotřebě – „mazlíčci“

V § 29 je doplněn odstavec 11, který stanoví povinnost  registrace chovatelů prasat, která nejsou určena k lidské spotřebě. 
Za účelem registrace použijte nový Zjednodušený registrační lístek
 
Tito chovatelé nemají povinnost ohlásit umístění objektu (zákres) využívaného k chovu zvířat. Zákres je provede automaticky dle registrované adresy hospodářství (domácnosti).

Podrobnosti k registraci jsou uvedeny v Pokynech k registraci chovatelů do ústřední evidence, kapitola 6.2. 

5. Změna tiskopisu „Hlášení o přemístění na dočasné hospodářství“ pro ovce a kozy

Nový tiskopis Hlášení o přemístění na dočasné hospodářství je ke stažení zde.

6. Změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem

Změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem, nahlašují chovatelé pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
 

Tuto povinnost chovatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základním registru obyvatel,  v agendovém informačním systému evidence obyvatel, nebo v agendovém informačním systému cizinců.

7. § 32 Vedení evidence formou počítačové databáze

Novelou vyhlášky je zrušena povinnost pověřené osoby schvalovat počítačové programy pro vedení evidence zvířat.

Protože za vedení registrů zodpovídá ze zákona chovatel, je na něm, aby si ověřil že systém, který používá umožňuje evidenci předepsanou vyhláškou. 

8. Hlášení porodní hmotnosti turů

V novele vyhlášky (§ 35) je stanoveno, že chovatel turů předává pověřené osobě s údaji o narození zvířete také obtížnost porodu a (nově) porodní hmotnost, jsou-li tyto údaje známé.  
Hlášení porodní hmotnosti je nepovinné.
Porodní hmotnost se bude do ÚE předávat prostřednictvím nově zavedeného kódu události 10*).
Do formuláře „Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění“ zapíše:
  • do záhlaví registrační číslo hospodářství kde se zvíře narodilo
  • do sloupce 03 se zapíše ušní známka telete, ke kterému se hlásí porodní hmotnost
  • do sloupce 04 se uvede kód události 10
  • do sloupce 07 se uveden porodní hmotnost v kg, jen celé číslo
*) Na zavedení kódu události 10 do ústřední evidence se pracuje. Zatím jej tedy nepoužívejte. O zavedení Vás budeme informovat prostřednictvím novinky.

Kontakty

Nožina Libor
vedoucí odboru ústřední evidence 602 287 030 257 896 344
Uživatelé on-line: 41 (registrovaní: 0, hosté: 41)