INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘEDNĚ PROSTÁ IBR

Jak již Státní veterinární správa informovala počátkem října, České republice byl ke dni 6. listopadu 2020 přidělen status země prosté infekční bovinní rinotracheitidy (IBR). 

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2020/1663 (ke stažení zde) byla Česká republika zařazena do přílohy II rozhodnutí Komise č. 2004/558/ES, mezi země prosté IBR. To znamená, že nám byla pro obchodování se skotem přiznána vyšší úroveň doplňkových záruk pro IBR v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS.

Skot určený pro chov nebo produkci (výkrm) určený do ČR a pocházející z členských států nebo regionů EU jiných než těch, které jsou uvedeny v příloze II (členské státy nebo jejich regiony prosté IBR), musí splňovat doplňkové záruky podle článku 3 písm. 1 rozhodnutí. Tato informace musí být uvedena v bodu II.3.3. oddílu C veterinárního osvědčení (TRACES) podle vzoru uvedeného v příloze F směrnice 64/432/EHS.

Dnem přidělení statusu současně pozbývají platnost veškeré dosud platné výjimky v plnění dodatečných záruk na IBR při dovozu skotu do ČR.
Uživatelé on-line: 66 (registrovaní: 0, hosté: 66)