TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

APLIKACE DENÍK NEMOCÍ A LÉČENÍ

Aplikace Deník nemocí a léčení byla vyvinuta za účelem vybudování funkčního systému plošného sběru a evidence záznamů o poruchách zdraví jednotlivých zvířat v rámci populace dojeného skotu, včetně možnosti využití dat v kontrole dědičnosti zdraví. Aplikace zároveň umožňuje evidovat užívání léčiv v chovech dojeného skotu. Propojení aplikace s denně aktualizovanou databází kontroly užitkovosti poskytuje chovateli možnost získat přehled o aktuálním zdravotním stavu, reprodukci a kontrole užitkovosti jednotlivých zvířat ve svém stádě. Systematická evidence poruch zdraví, resp. důvodů užití léčivých přípravků umožní propojení mezi zdravím, užitkovostí a současně umožní evidenci všech legislativně povinných údajů o použití léčiv. Tato forma vedení evidence o užití léčivých přípravků pro skot umožní nahrazení ručně vedené písemné evidence léčení, tj. „Záznamů o použití léčivých přípravků“.

Aplikace Deník nemocí a léčení je součástí webové aplikace Přístup k datům - Internet pro chovatele provozované Českomoravskou společností chovatelů, a. s. a je přístupná všem zaregistrovaným uživatelům - chovatelům skotu či jejich zástupcům.

Aplikace Deník nemocí a léčení nabízí uživateli prostřednictvím jednotlivých modulů tyto funkce:

  • evidenci nemocných zvířat,
  • zadávání onemocnění a léčby,
  • tisk sestav zvířat s naplánovanými úkony,
  • přehled zvířat ve stájích,
  • správu používaných léčiv,
  • vedení skladového hospodářství léčivých přípravků,
  • rychlé výstupy o zdraví stáda (počet nemocných a léčených zvířat, výskyt mastitid v chovu dojnic apod.).

V případě zájmu se více informací můžete dozvědět v manuálu k aplikaci (ke stažení níže)


Ke stažení


Kontakty

Lipovský David, Ing.
vedoucí odboru plemenářské práce; vedoucí odboru laboratoří 602 116 742 257 896 200
Urban Petr, MVDr.
LRM Brno - manažer kvality, Přístup k datům - správa webové aplikace 725 969 918
Uživatelé on-line: 54 (registrovaní: 0, hosté: 54)