logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Registrace včelaře

NEREGISTROVANÝ CHOVATEL VČEL

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb. v aktuálním znění, § 80a odst. 1:  

V případě, kdy dosud neregistrovaný chovatel včel hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě (ČMSCH, a.s.) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť. Tím není dotčena povinnost odeslat hlášení o stavu k 1. září kalendářního roku.  

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť slouží také jako registrační lístek nového včelaře.

Podepsané oskenované hlášení lze zaslat:
  • elektronicky na adresu vcely@cmsch.cz  - neslouží k zasílání hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9. daného roku
           nebo
  • poštou na adresu ČMSCH, a.s.​, Benešovská 123, 252 09 Hradištko
Upozornění: původní e-mailová adresa uevcely@cmsch.cz  byla dne 30.4.2023 zrušena.
 

REGISTROVANÝ CHOVATEL VČEL

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb.  v aktuálním znění, § 80a odst. 2:  

V případě, kdy registrovaný chovatel včel hodlá přemístit včelstva na místo, které dosud nemá evidováno jako stanoviště, nebo ruší dříve registrované stanoviště, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě (ČMSCH, a.s.) Hlášení umístění stanovišť.

Informace k zasílání hlášení jsou k dispozici zde