logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Vedení ústřední evidence

Evidence prasat

 • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
 • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.
 • Hlášení je chovatel povinen poslat v případě změny stavu zvířat, nejpozději k 10.dni následujícího kalendářního měsíce. Zpracování hlášení probíhá vždy 1x měsíčně k 20. dni v měsíci.

Pokyny pro chovatele prasat

Pokyny pro chovatele prasat jsou chovatelskou příručkou o vedení ústřední evidence prasat, která obsahuje:
 • rady a postupy pro vedení ústřední evidence
 • podrobný seznam kódů: událostí, chyb, zemí
 • vysvětlivky
 • vzory formulářů a návody pro jejich vyplnění

Vedení Ústřední evidence

Vedení ÚE a zasílání dat do ústřední evidence lze provádět prostřednictvím:

Zasílání datových souborů pro ÚE prasat

Datové soubory pro ústřední evidenci prasat zasílejte na e-mailovou adresu: ueprase@cmsch.cz

Vedení registru prasat v hospodářství

Chovatelům prasat ukládá vyhláška 136/2004 Sb.,  §52 povinnost vést registr prasat v hospodářství.

Chovatelé s malým počtem událostí (do 10 ročně) mohou využít „malého registru“.

 • 1. stranu tisknout v orientaci na šířku (ke stažení v postranní liště)
 • 2. stranu tisknout v orientaci na výšku (ke stažení v postranní liště)

Po vytištění přeložte na formát A5.

Ostatním chovatelům zasíláme sešit „Registr prasat“ při registraci.

Mimořádné veterinární opatření

Státní veterinární správa (SVS) ke dni 21.2.2020 ukončila MVO ze dne 28.3.2018, související s výskytem afrického moru prasat (AMP) u prasat divokých v České republice.

Znění Nařízení Státní veterinární správy je ke stažení zde nebo v postranní liště.

Toto nařízení SVS však neukončuje povinnost chovatele při přemístění prasat na dočasné hospodářství zasílat pověřené osobě i přílohu k hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění - dočasná hospodářství, v souladu s § 53 odst. 1 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

Dle § 2 bod g) uvedené vyhlášky je:
 • dočasným hospodářstvím - hospodářství, na které bylo prase přemístěno za účelem domácí porážky a do 7 dnů poraženo.