logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Chov prasat – k domácí porážce

Registrace provozovny

Pokud jste pouze chovatel prasat v domácnosti chovatele, která jsou určena k lidské spotřebě, na výkrm, zpravidla k domácí porážce, pak použijte k registraci registrační lístek (ke stažení v postranní liště).

Při vyplňování na straně B označte křížkem „chov prasat v domácnosti“ a jako druh zvířat označte křížkem „jen druh prasata“. Další podrobnosti k vyplnění Registračního lístku najdete v Pokynech k registraci chovatelů do UE (ke stažení v postranní liště).
 

Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá:

Povinnost ohlásit umístění objektu (zákres) využívaného k chovu zvířat se na hospodářství chovatele s chovem prasat v domácnosti nevztahuje.
 

EVIDENCE PRASAT - K DOMÁCÍ PORÁŽCE

Chovatel prasat v domácnosti má povinnost:

  • Vést registr prasat na hospodářství.
  • Předávat pracovišti pro vedení ústřední evidence prasat hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.