logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Evidence a označování - základní informace

ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (ÚE)

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. poskytuje chovatelům komplexní služby v oblasti evidence hospodářských zvířat:
 • poradenství pro chovatele – vedení ÚE (hlášení, chybníky…)
 • tisk a distribuci Průvodních listů skotu 
 • distribuce pokynů, příruček a formulářů
 • zpracování dat od chovatelů
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. vede evidenci hospodářských zvířat:
 • SKOT, TUŘI (od 1 ks)
 • OVCE, KOZY, JELENOVITÍ a VELBLOUDOVITÍ (od 1 ks)
 • KONĚ, OSLI A JEJICH KŘÍŽENCI (od 1 ks)
 • PRASATA (od 1 ks)
 • FARMOVÁ ZVĚŘ (od 1 ks)
 • BĚŽCI (od 1 ks)
 • VČELY
 • DRŮBEŽ
 • RYBY

PORTÁL FARMÁŘE - APLIKACE REGISTR ZVÍŘAT

Vedení ústřední evidence a on-line objednávání ušních známek

Internetovou aplikaci Ministerstva zemědělství ČR, která slouží mimo jiné také k vedení ústřední evidence a on-line objednávání ušních známek mohou využívat registrovaní uživatelé portálu eAGRI po přihlášení do privátní zóny portálu.

O přidělení uživatelského jména a hesla je třeba žádat vyplněním formuláře k podání žádosti o přístup na portál eAGRI pro registrované uživatele. Žádost je určena novým uživatelům portálu eAGRI nebo portálu farmáře SZIF, kteří dosud nemají přístup do privátní zóny portálu.

OZNAČOVÁNÍ ZVÍŘAT

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. zajišťuje, na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR, zpracování a evidenci objednávek na ušní známky sloužící k identifikaci skotu, ovcí a koz  a dalších druhů zvířat dle vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ČMSCH, a.s. přiděluje a eviduje nové číselné řady pro telata, jehňata, kůzlata, jelenovité a velbloudovité.
Zpracovává objednávky duplikátů ušních známek. Zpracované objednávky rozesílá jednotlivým dodavatelům, kteří zajišťují laserový popis ušních známek a jejich distribuci.