logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Vedení ústřední evidence – farmová zvěř

Evidence farmové zvěře

 • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
 • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.

Druhy farmové zvěře:

 • mufloni
 • divoká prasata
 • od 1.6.2023 došlo ke změně způsobu označování  a evidence jelenovitých (jelenů, daňků a ostatních příslušníků čeledi jelenovitých)

Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Pro vedení ústřední evidence se používá formulář Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, který slouží pro zapsání/nahlášení všech změn (narození, přemístění, úhyn, ztráta, jatky…) týkajících se chovaných zvířat, do databáze ÚE.

Hlášení může chovatel zaslat:

 • Písemně, na adresu : ČMSCH, a.s.,  Benešovská 123,  252 09  Hradištko
 • Elektronicky na adresu: uefarma@cmsch.cz

Pokyny pro chovatele zvěře ve farmovém chovu

Chovatelská příručka Pokyny pro chovatele zvěře ve farmovém chovu zahrnuje:
 • rady a postupy pro vedení ústřední evidence
 • podrobný seznam kódů: událostí, chyb, zemí
 • vysvětlivky
 • vzory formulářů a návody pro jejich vyplnění

Vedení Ústřední evidence

Vedení ÚE a zasílání dat do ústřední evidence lze provádět prostřednictvím PC pomocí následujících fukcionalit:

Portál farmáře

Zasílání datových souborů pro ÚE farmové zvěře

Datové soubory pro ústřední evidenci farmové zvěře zasílejte na e-mailovou adresu: uefarma@cmsch.cz