logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Vedení ústřední evidence – běžci

Změna způsobu evidence běžců z INDIVIDUÁLNĚ evidovaných na SKUPINOVĚ evidované

Tato změna je zakotvena v novele vyhlášky č. 136/2004 Sb., konkrétně vyhláškou 449/2017 Sb.
Nový způsob evidence běžců nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Podklady k vedení evidence běžců jsou detailně popsány v Pokynech k vedení ÚE běžců.


Registr běžců

Registr běžců v hospodářství vede chovatel pro každý druh zvlášť:
  • pštros dvouprstý
  • nandu pampový
  • emu hnědý

Hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Chovatel má povinnost jednou měsíčně hlásit údaje o stavech a změnách do ústřední evidence běžců, a to do desátého dne následujícího měsíce. Pokud během určitého měsíce nenastane změna stavu zvířat, chovatel žádné hlášení nezasílá.

K oznámení změn ve stavu běžců na hospodářství do databáze ústřední evidence se používá tiskopis Hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě a přemístění.
 

Přechod na nový způsob evidence

Popis přechodu na nový způsob evidence je uveden v dokumentu Přechod na nový způsob evidence běžců.

vedení ústřední evidence běžců

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. je na základě rozhodnutí MZe ČR organizací pověřenou vedením ústřední evidence běžců, avšak veškerou tuto činnost zajišťuje pro ČMSCH, a.s. Český svaz chovatelů pštrosů, jehož působení v této oblasti MZe ČR schválilo.

Agendu evidence běžců provádí a veškeré formuláře zasílá:

Ústřední evidence běžců – Český svaz chovatelů pštrosů
U cukrovaru 12, 747 05 Opava
tel.: 553 731 933

e-mail: cschp@seznam.cz

Pracovní dny: úterý a čtvrtek, 10:00 - 14:00 h.

Výše uvedené kontakty využijte též v případě objednání křídelních známek.

Elektronické zasílání datových souborů

Pro elektronické zasílání datových souborů (dle kap. 9.1 Pokynů) používejte prosím výhradně adresu:

Tuto adresu nepoužívejte, prosím, pro žádné zprávy, dotazy apod.