logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Označování zvířat – farmová zvěř

Zásady označování farmové zvěře

Divoká prasata a mufloni ve farmovém chovu se označují jednou plastovou ušní známkou.

Každé divoké prase nebo muflon, včetně kusů poražených na hospodářství, musí být označen před opuštěním hospodářství, v němž se narodil.

Divoká prasata a mufloni přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí se označují způsobem uvedeným výše do 72 hodin ode dne příchodu na místo určení.

Ustanovení se nepoužije na divoká prasata a muflony přemístěné z jiných členských států nebo dovezené ze třetích zemí, kteří jsou označeni alfanumerickým kódem, ze kterého lze určit hospodářství, kde bylo zvíře poprvé identifikováno, a na divoká prasata a muflony dovezené k účasti na svodu zvířat.

Při přemístění divokých prasat a muflonů z jiného členského státu nebo při ze třetích zemí přímo na jatky se zvířata již neoznačují.

Ušní známky pro farmovou zvěř

Pro označování divokých prasat a muflonů se používají plastové ušní známky. Musí být vysoké nejméně 25 mm, široké nejméně 9 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

Plastová ušní známka musí obsahovat:
 • označení země původu - písmena „CZ“ pro Českou republiku,
 • alfanumerický kód, který vyjadřuje část registračního čísla hospodářství, ve kterém se zvíře narodilo,
 • kód příslušného úřadu.

Jak objednat ušní známky pro farmovou zvěř

K objednání ušních známek pro farmovou zvěř nepotřebujete žádný speciální tiskopis.

 • objednávku můžete poslat jakoukoli písemnou formou (dopisem, e-mailem, faxem) nebo
 • připsat do poznámky v objednávce ušních známek Zee Tags pro skot, ovce nebo kozy
 • v objednávce uveďte také Váš případný požadavek na zaslání aplikačních kleští

Ušní známky pro farmovou zvěř objednávejte přímo u jednotlivých dodavatelů:

 • ČMSCH, a.s., tel: 257 896 241
 • DITA, v.d.i., tel: 381 479 259
 • Europack s.r.o., tel: 485 147 200
 • HEMA s.r.o., tel: 381 277 527
 • M.A.V.E. s.r.o., tel: 519 430 467

EXTERNÍ KONTAKTY

Dita, v.d.i. Stránského 2510, 390 34 Tábor
EUROpack s.r.o. Domaslavice 1, 463 43 Český Dub
Hema Malšice s.r.o.     K. Tomáška 194, 391 75 Malšice
M.A.V.E. s.r.o. Bořetice 9, 691 08 Bořetice u Hustopečí

Obchodní podmínky ČMSCH, a.s.