logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Označování zvířat – běžci

Zásady označování běžců

Označování běžců z domácí produkce

Každý běžec, včetně kusů poražených na hospodářství, musí být označen před opuštěním hospodářství, v němž se vylíhnul, a to:
  • u pštrosa dvouprstého a nandu pampového známkou vpíchnutou do pravé křídelní řasy, nebo do kůže šíje v dolní části krku.
  • u emu hnědého známkou vpíchnutou do kůže šíje v dolní části krku.

Označování běžců přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí

Běžci přemístění z jiných členských států nebo dovezeni ze třetích zemí se označují způsobem uvedeným výše do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení, s výjimkou běžců dovezených k účasti na svodu zvířat. V tomto případě se za hospodářství, ve kterém se běžec vylíhnul, považuje místo určení.

Pokud dojde k dalšímu přemístění běžců dovezených k účasti na svodu zvířat na jiné hospodářství, označují se tito běžci způsobem uvedeným výše do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení nebo ode dne pohraniční veterinární kontroly. V tomto případě se za hospodářství, ve kterém se běžec vylíhnul považuje ono jiné hospodářství.

Křídelní známky pro běžce

Pro označování běžců se používají plastové známky, které musí být vysoké nejméně 25 mm, široké nejméně 9 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

Známka používaná pro označování běžců musí obsahovat:
  • označení země původu – písmena „CZ“ pro Českou republiku
  • alfanumerický kód, který vyjadřuje část registračního čísla hospodářství, ve kterém se běžec vylíhnul
  • kód příslušného úřadu
Duplikát známky pro označování běžců musí obsahovat údaje totožné s údaji uvedenými na původní známce.
 

Objednávky křídelních známek přijímá:

Ústřední evidence běžců – Český svaz chovatelů pštrosů
U cukrovaru 12, 747 05 Opava

tel.: 553 731 933           e-mail: cschp@seznam.cz

Pracovní dny: úterý a čtvrtek, 10:00 -  14:00 h.

K objednávání křídelních známek použijte formulář Objednávka plastových známek pro označování běžců

Výrobu a distribuci identifikačních prostředků  pro běžce zajišťuje v ČR:

HEMA s.r.o.
K. Tomáška 194
391 75 Malšice
tel: 381 277 527
www.hema.cz