TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
ZÁKAZ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV
platí do odvolání

Tiskopisy, dokumenty

Jednotlivé dokumenty jsou zařazené do skupin podle druhu činnosti. Skupiny dokumentů naleznete v postranní liště.


Dotace

Nařízení komise (EU) č. 702/2014 (18. 8. 2020 14:41:32)

Ústřední evidence

Evidence skotu

Evidence ovcí a koz

Evidence koní

Tiskopis - Hlášení změny (30. 4. 2019 9:49:41)

Evidence prasat

Evidence farmové zvěře

Evidence běžců

Evidence včel

Evidence drůbeže

Označování skotu

Obchodní podmínky (27. 7. 2018 12:30:24)
Reklamační protokol (27. 7. 2018 12:41:08)
Objednávka - Nové známky skot (11. 10. 2019 21:02:17)
Vysvětlivky - Nové známky skot (18. 6. 2018 13:21:55)
Objednávka - Duplikáty skot - Word (11. 10. 2019 21:03:08)
Objednávka - Duplikáty skot - Excel (11. 10. 2019 21:16:00)
Vysvětlivky - Duplikáty skot (10. 5. 2018 14:22:13)

Označování ovcí a koz

Obchodní podmínky (27. 7. 2018 12:25:49)
Reklamační protokol (27. 7. 2018 12:40:39)
Nové známky ovce - objednávka (23. 7. 2020 1:11:58)
Nové známky ovce - vysvětlivky (23. 7. 2020 1:13:45)
Nové známky kozy - objednávka (23. 7. 2020 1:12:22)
Nové známky kozy - vysvětlivky (23. 7. 2020 1:14:15)
Duplikáty ovce - objednávka (23. 7. 2020 1:12:45)
Duplikáty ovce - vysvětlivky (23. 7. 2020 1:14:36)
Duplikáty kozy - objednávka (23. 7. 2020 1:13:06)
Duplikáty kozy - vysvětlivky (23. 7. 2020 1:15:01)
Čipy ovce, kozy - objednávka (1. 7. 2020 17:09:25)
Čipy ovce, kozy - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:29:58)
Návod - Aplikace spěnkových značek (30. 11. 2017 11:07:12)

Označování prasat a farmové zvěře

Obchodní podmínky (27. 7. 2018 12:30:45)
Reklamační protokol (27. 7. 2018 12:39:46)

Označování běžců

Plemenná kniha skotu (PK)

Tiskopis - Žádost o ZO/POP/AP (22. 1. 2019 11:26:19)
Tiskopis - Žádost o vystavení VPK (22. 1. 2019 11:27:24)

Ústřední registr plemeníků (ÚRP)

Hodnocení exteriéru skotu

Kontrola užitkovosti (KU)

Informace - Tabulka intervalů v KU (28. 12. 2016 16:27:16)
Tiskopis - Inseminační výkaz (30. 4. 2019 10:16:38)
Tiskopis - Rozborový protokol - oprava (16. 12. 2016 23:27:19)
Tiskopis - Soupis ET (30. 4. 2019 10:18:56)

Laboratoř iGenetiky (LI)

Laboratoř pro rozbor mléka (LRM)

Ceník - ZPENĚŽOVÁNÍ (1. 5. 2020 23:34:49)
Ceník - KU (1. 5. 2020 23:35:34)

Zkoušky vzorkařů

Zkoušky vzorkovacích zařízení

Veterinární léčiva

Tiskopis - Dvojstranná smlouva - doc (30. 4. 2019 10:21:32)
Tiskopis - Dvojstranná smlouva - pdf (12. 1. 2017 19:45:18)
Tiskopis - Trojstranná smlouva - doc (30. 4. 2019 10:22:13)
Tiskopis - Trojstranná smlouva - pdf (24. 10. 2017 15:00:14)