INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Tiskopisy, dokumenty

Jednotlivé dokumenty jsou zařazené do skupin podle druhu činnosti. Skupiny dokumentů naleznete v postranní liště.


Dotace

Nařízení komise (EU) 2022/2472 (09.08.2023 14:15:16)

Ústřední evidence

Evidence skotu

Informace - Hlášení vývozu skotu (18.10.2021 12:47:55)

Evidence ovcí a koz

Evidence koní

Tiskopis - Hlášení změny (30.04.2019 9:49:41)

Evidence prasat

Evidence farmové zvěře

Evidence běžců

Evidence včel

Evidence drůbeže

Označování skotu

Obchodní podmínky (27.07.2018 12:30:24)
Reklamační protokol (27.07.2018 12:41:08)
Objednávka - Nové známky skot (03.05.2021 10:21:07)
Vysvětlivky - Nové známky skot (03.05.2021 10:21:40)
Objednávka - Duplikáty skot - Word (03.05.2021 10:22:03)
Vysvětlivky - Duplikáty skot (03.05.2021 10:22:25)

Označování ovcí a koz

Obchodní podmínky (27.07.2018 12:25:49)
Reklamační protokol (27.07.2018 12:40:39)
Nové známky ovce - objednávka (28.03.2022 16:44:18)
Nové známky ovce - vysvětlivky (28.03.2022 16:45:12)
Nové známky kozy - objednávka (28.03.2022 16:44:38)
Nové známky kozy - vysvětlivky (28.03.2022 16:45:32)

Označování prasat a farmové zvěře

Obchodní podmínky (27.07.2018 12:30:45)
Reklamační protokol (27.07.2018 12:39:46)

Označování jelenovitých a velbloudovitých

Označování běžců

Plemenná kniha skotu (PK)

Tiskopis - Žádost o ZO/POP/AP (09.09.2022 7:56:10)

Ústřední registr plemeníků (ÚRP)

Hodnocení exteriéru skotu

Kontrola užitkovosti (KU)

Informace - Tabulka intervalů v KU (28.12.2016 16:27:16)
Tiskopis - Inseminační výkaz (30.04.2019 10:16:38)
Tiskopis - Soupis ET (30.04.2019 10:18:56)

Laboratoř iGenetiky (LI)

Odběr vzorku ušního štěpu (11.01.2021 14:09:48)
Ceník laboratoře imunogenetiky (05.09.2023 11:09:26)

Laboratoř pro rozbor mléka (LRM)

Ceník - ZPENĚŽOVÁNÍ (27.01.2023 7:49:22)
Ceník - KU (12.09.2023 12:16:43)

Zkoušky vzorkařů

Zkoušky vzorkovacích zařízení

Veterinární léčiva