TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Registrace kanců do ÚRP

K žádosti o zápis kance do Ústředního registru plemeníků (ÚRP) je třeba doložit následující doklady:

  KANCI
Z ŠLECHTITELSKÝCH CHOVŮ
KANCI
Z REZERVNÍCH
CHOVŮ
KANCI
Z DOVOZU
žádost o přidělení registru ÚRP x x x
žádost o zápis do chovného registru x x x
protokol o základním výběru x x x
POP vydané zahraniční chovatelskou organizací     x
Žádosti přijímá ČMSCH, a.s. SCHP Praha 5 ČMSCH, a.s.
Kontaktní osoba Ing. Pavel Bucek   Ing. Žižka
Žádosti vyřizuje ČMSCH, a.s. Agrodat CZ, a.s. ČMSCH, a.s.
Kontaktní osoba Ing. Pavel Bucek   Ing. Žižka
Žadatel obdrží doklad PK uvedeným registrem doklad PK uvedeným registrem doklad PK uvedeným registrem


Přehled chovů:

Nukleové šlechtitelské chovy

zajišťují soustavný genetický pokrok na bázi selekce uvnitř populace. Pouze ve zdůvodněných případech (rozšiření genealogických linií, vnesení specificky žádoucích genů apod.) je používáno importu. Provádí výhradně čistokrevnou plemenitbu. Jejich posláním je produkce plemenných kanců a prasniček pro šlechtění příslušné populace a pro obnovu chovů nižších stupňů a to podle plemene a jeho pozice při hybridizaci. NŠCH jsou vytvářeny pouze ve velkých populacích.
 

Šlechtitelské chovy otcovských plemen

zabezpečují šlechtění a udržování požadované úrovně genofondu otcovských plemen, používaných pro účely hybridizace. Provádí čistokrevnou plemenitbu. V případě produkce hybridnících kanců provádí v přiměřeném rozsahu hybridizaci. Rozsah hybridizace nesmí narušovat kvalitativní úroveň a žádoucí intenzitu obměny čistokrevné části chovu. Jejich posláním je produkce kanců pro potřebu šlechtění příslušné populace a zejména pro finální pozici realizovaného programu hybridizace.


Rezervní chovy

jsou chovy, které z nějakých důvodů neodpovídají požadavkům uznáni výše citovaných prvních dvou kategorii. Svojí činnost doplňují zejména množstevní poptávku po plemenných prasatech, kterou nepokrývají NŠCH či ŠCHOP. Provádí čistokrevnou plemenitbu. U mateřských plemen produkují plemenné prasničky. U otcovských plemen provádí přednostně čistokrevnou plemenitbu, v případě produkce hybridních kanců v potřebné míře i hybridizaci. Všechny rezervní chovy produkují plemenné kance na základě licence od výběrové komise pro prasata (VKP).

(Zdroj: SCHP)

Kontakty

JMÉNO/E-MAIL PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
Bucek Pavel, Ing.
konzultant pro KU; ÚRP - berani, kozli, kanci z domácí produkce 606 630 366 257 896 223
Koudelová Lucie, Ing.
vedoucí oddělení plemenářské práce, konzultant pro plemennou knihu skotu a ústřední registr plemeníků 257 896 221
Žižka Vítězslav, Ing.
ÚRP - býci dojených a málopočetných plemen, kanci z dovozu; tisk ZO/POP a výpisů z ÚRP 257 896 330

Externí Kontakty

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
Uživatelé on-line: 66 (registrovaní: 1, hosté: 65)