TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Registrace býků do ÚRP

K žádosti o zápis býka do Ústředního registru plemeníků (ÚRP) je třeba doložit následující doklady:

  DOJENÁ PLEMENA MÁLOPOČETNÁ PLEMENA**) MASNÁ PLEMENA
býci z domácí produkce import
býka
import
spermatu
import
býka
import
spermatu
býci z domácí produkce import
býka
import
spermatu
žádost o přidělení registru ÚRP x x x x x x x x
žádost o zápis do PK x x x     x x x
protokol o základním výběru*) x x   x   x x  
ověření paternity x         x    
genotyp DNA x x x x x x x x
výpis z PK x         x    
POP vydané zahraniční chovatelskou organizací   x x x x   x x
Žádosti přijímá ČMSCH, a.s. ČMSCH, a.s. ČSCHMS Praha 1
Kontaktní osoba Ing. Vítězslav Žižka
Ing. Lucie Koudelová
Ing. Vítězslav Žižka
Ing. Lucie Koudelová
Jan Kopecký
Žádosti vyřizuje ČMSCH, a.s. ČMSCH, a.s. ČMSCH, a.s.
Kontaktní osoba Ing. Vítězslav Žižka
Ing. Lucie Koudelová
Ing. Vítězslav Žižka
Ing. Lucie Koudelová
Jana Slancová
Žadatel obdrží zootechnické osvědčení
s uvedeným registrem
výpis z ÚRP
s uvedeným registrem
zootechnické osvědčení
s uvedeným registrem
 
*) Pozn.: Základní výběr býků zajišťují příslušné chovatelské svazy. Pro zajištění základního výběru býků málopočetných plemen kontaktujte ČMSCH, a.s.
**) Pozn.: Plemena bez plemenné knihy v ČR

Ke stažení


Kontakty

JMÉNO/E-MAIL PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
Koudelová Lucie, Ing.
vedoucí oddělení plemenářské práce, konzultant pro plemennou knihu skotu a ústřední registr plemeníků 257 896 221
registr masných býků; zápis původů dovezených plemenných zvířat a embryí do PK 257 896 231
Žižka Vítězslav, Ing.
ÚRP - býci dojených a málopočetných plemen, kanci z dovozu; tisk ZO/POP a výpisů z ÚRP 257 896 330

Externí Kontakty

Farma Tehov, Dlouhá 311, 251 01 Tehov
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Farma Tehov, Dlouhá 311, 251 01 Tehov
Radešínská Svratka 193, 592 33 Radešínská Svratka
Benešovská 123, 252 09 Hradištko
Karlov-Bílkov 120, 380 01 Dačice
Uživatelé on-line: 97 (registrovaní: 0, hosté: 97)