INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

TRU-TEST

Mlékoměry TRU-TEST

Součástí kontroly mléčné užitkovosti krav, ovcí a koz je měření nádoje a odběr vzorků mléka pro laboratorní rozbory. K tomuto účelu je v ČR využíváno, vedle ostatních zařízení, také cca 4 000 ks přenosných mlékoměrů firmy TRU-TEST.
 

Prodej mlékoměrů TRU-TESt

Typ: WB HI (33 kg, laserově tištěná stupnice) - cena: 437 EUR (cena v Kč bude přepočítána dle aktuálního kurzu)
 

Servis a Rekalibrace mlékoměrů

Dle nařízení Mezinárodního výboru pro kontrolu užitkovosti (ICAR) podléhají všechny mlékoměry každoroční kontrole technického stavu a přesnosti měření. Pravidelnou kontrolou, případnými opravami a rekalibrací měřičů TRU-TEST je pověřena Českomoravská společnost chovatelů, a.s. V případě kladného výsledku kontroly vystaví pracoviště TRU-TEST v Hradištku uživateli těchto přístrojů certifikát opravňující k použití měřičů v kontrole užitkovosti dojeného skotu na jeden rok.

Kontakty


Lanta Miloš, Ing.

poradce pro kontrolu užitkovosti, TRU-TEST

737 223 984
Uživatelé on-line: 60 (registrovaní: 0, hosté: 60)