INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Inspektoři KU

Dozorová činnost

Dozorovou činnost zajišťuje ČMSCH, a.s., z pozice členské organizace ICAR, prostřednictvím inspektorů pro KU, kteří jsou zaměstnanci ČMSCH, a.s.

Inspektoři KU kontrolují dodržování pravidel stanovených pro výkon kontroly mléčné užitkovosti přímo ve stáji, v souladu s platnou metodikou pro výkon KU. Inspektor KU provádí ve stáji kontrolu identifikace zvířat, dodržování platné metodiky, zjišťování dojivosti a odběru vzorků, včetně kontroly platných certifikátů měřících zařízení k měření nádoje a odběr vzorků mléka pro laboratorní rozbory. Součástí kontroly je rovněž kontrola související dokumentace.

O každé kontrole je vypracován zápis, který se v ČMSCH, a.s. archivuje a výsledky jsou pravidelně odesílány příslušným oprávněným osobám. V případě výskytu závažných nedostatků jsou zprávy odesílány odpovědným pracovníkům oprávněných osob ihned, aby mohlo dojít k případné rychlé nápravě.

K práci inspektorů KU slouží aplikace Inspektor, která je součástí jejich softwarového vybavení. Aplikace je provozována a aktualizována ve spolupráci s oprávněnými osobami. Obsahem aplikace jsou pracovní plány plemenářských zootechniků, podle nichž si inspektoři plánují svou dozorovou činnost, čímž je zajištěn potřebný efekt v kontrolní činnosti.

Spádové oblasti zobrazíte kliknutím na jméno.

Výkonem kontrolní činnosti v oblasti kontroly užitkovosti jsou pověřeni následující zaměstanci ČMSCH, a.s.:
 

Věra Balcarová

Tel.: 602 263 986

balcarova@cmsch.cz

Pavel Vaněk

Tel.: 602 587 753

vanek@cmsch.cz

Ing. Hana Spáčilová

Tel.: 720 072 519

spacilova@cmsch.cz

Kontakty


Lipovský David, Ing.

vedoucí laboratoří a odboru plemenářské práce; LRM - harmonogram svozů a logistika beden; KU - Přístup k datům, terénní poradenství
257 896 200
602 116 742
Uživatelé on-line: 62 (registrovaní: 0, hosté: 62)