PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

257 896 307

info@eskot.cz
Pracovní doba:

Po - Pá:  7:00 - 15:00
\ Úvod \ O nás

O nás

Plemdat

 • rutinní zpracování chovatelských a plemenářských dat
 • výpočet národních plemenných hodnot
 • výpočet selekčních indexů
 • účast v mezinárodním genetickém hodnocení dojeného skotu (Interbull)
 • publikace výsledků zpracování dat a plemenných hodnot:
  • interaktivní webové aplikace
  • datové soubory ke stahování
  • sestavy v elektronické i tištěné formě
 • vlastní software

Uživatelé výstupů Plemdatu

 • ČMSCH, a.s.
 • chovatelé
 • chovatelské svazy
 • oprávněné organizace

Předmět zpracování dat a výpočtů pro dojený skot

 • produkční znaky
 • reprodukce (inseminace a zabřezávání)
 • zdraví vemene (somatické buňky)
 • exteriér (lineární popis, tělesné míry, celkové charakteristiky, tělesné vady)
 • dojitelnost (automatizovaný průměrný minutový výdojek)
 • masná užitkovost (jen plemeno české strakaté)
 • dlouhověkost
 • obtížnost porodů

Rutinní automatizované zpracování dat pro dojený skot zahrnuje převzetí datových souborů, kontrolu, uložení do databáze a vytváření a předávání výsledků zpracování (sestavy, datové soubory, publikace na internetu). Frekvence zpracování je denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Odhad plemenných hodnot a výpočet selekčních indexů probíhá 3 krát ročně pro býky a 6 krát ročně pro krávy. Zpracování mezinárodních odhadů PH z Interbullu probíhá 3 krát ročně. Zpracování odhadů PH pro plemeno Fleckvieh ze SRN probíhá 3 krát ročně. Ke všem těmto činnostem je vyvíjen a udržován vlastní software.

Další zpracování a výpočty

 • zpracování dat reprodukce a kontroly užitkovosti (výkrmnost a jatečná hodnota) v chovu prasa
 • výpočet plemenných hodnot ovcí (plodnost, masná užitkovost)