PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

257 896 307

Pracovní doba:
Po - Pá:  7:00 - 15:00

ZMĚNA STRUKTURY DAT HODNOCENÍ EXTERIÉRU PLEMENE C

Od dubnového zpracování (data za březen 2019) se mění struktura dat hodnocení exteriéru plemene C.
 
Lineární popis
 • nový znak: Rozmístění zadních struků (zkratka „rzs“)
 • ruší se znaky (tyto znaky zůstávají ve formě tělesných rozměrů):
  • Výška v kříži (zkratka „vkr“)
  • Délka zádě (zkratka „dlz“)
  • Šířka zádě (zkratka „srz“)
  • Hloubka středotrupí (zkratka „hls“)
 • znak Rozmístění předních struků mění zkratku („rps“ místo „rst“)
Vady
 • ruší se hodnocení těchto vad vemene:
  • Rozmístění struků daleko od sebe (zkratka „rsd“)
  • Rozmístění struků vzadu úzké - blízko u sebe (zkratka „rsu“)
Temperament
 • mění se metodika a kódování hodnocení temperamentu (nervozita):
  • 3 - bez údajů
  • 4 - velmi klidná
  • 5 - klidná
  • 6 - mírně nervózní
  • 7 - velmi nervózní

Změna se týká zpracování dat, chybníku, všech sestav, prohlížeče plemenic, terénní databáze a analýzy stáda.

Aktualizovaná dokumentace k terénní databázi (délka datových vět se nezměnila) je k dispozici na eSkotu v modulu SUPD (Úložiště souborů, adresář "Veřejné dokumenty").

exterier1.png

exterier2.png