PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

257 896 307

Pracovní doba:
Po - Pá:  7:00 - 15:00

ZMĚNA MODELU PRO VÝPOČET PH EXTERIÉRU HOLŠTÝNA

Od publikace dne 12.2.2019 byl změněn princip výpočtu exteriéru pro genomické býky, jalovice, krávy i negenotypované krávy.

V modelu je kromně fenotypů naměřených bonitéry i další vstup. Ten je tvořen pseudoužitkovostmi vypočítanými z Interbulových PH (MACE). V modelu je též zavedena genomická matice příbuznosti.

Výsledné PH tak zohlednují jak genomiku, tak informace získané na zahraničním potomstvu a to i pro negenotypované jedince.

V dubnovém(oficiálním) výpočtu se tyto PH nasadí pro celou populaci, tedy i pro prověřené býky a dále jalovice.

V neoficiálních výpočtech zasílaných jednotlivým majitelům býků nejsou u prověřených býků tyto PH nasazeny.