PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

257 896 307

Pracovní doba:
Po - Pá:  7:00 - 15:00

ÚPRAVA SESTAVY TOP KRAV DLE SIH

Index SIH pro krávy byl sjednocen a počítá se podle stejného vzorce jako u býků, tzn. do výpočtu jsou zahrnuty také plodnost a dlouhověkost z metody blending. Každá plemenice má tedy vypočtený a v prohlížeči plemenic zveřejněný index, který vychází z vlastních PH. Pokud kráva ještě nemá vlastní užitkovost, ale je genotypována je u ní použita genomická PH pro daný znak. Kráva, která nebyla genomovaná, musí mít pro výpočet a zveřejnění indexu SIH v prohlížeči plemenic vlastní hodnocení pro produkci a zevnějšek.
Pro zveřejnění krávy v sestavě TOP musí mít kráva exteriér hodnocený bonitérem ČMSCH, a.s. Plemenice, která byla genomovaná, je označena písmenem g a má zveřejněny i hodnoty pro plodnost a dlouhověkost, ostatní mají hodnotu pro dlouhověkost a plodnost převzatu z původu a jejich hodnota se v TOP nezveřejňuje z důvodu nízké spolehlivosti.

Vzhledem k tomu, že dosud měly plemenice za bázi pro výpočet indexu SIH-K jen samostatné výsledky krav, celkový index SIH u krav nyní opticky poklesl oproti staršímu SIH-K. Srovnávají se totiž na „přísnější“ bázi býku, která u SIH zůstává. Obě hodnoty jsou tak nyní porovnatelné.
 
Podrobné informace k výpočtům najdete v sekci Dokumentace – Metodiky stanovení PH