PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

257 896 307

info@eskot.cz
Pracovní doba:

Po - Pá:  7:00 - 15:00

SJEDNOCENÍ STUPNICE HODNOCENÍ PRŮBĚHU PORODU V HLÁŠENÍCH DO KU A IZR

Na základě společného požadavku chovatelských svazů se od 1. 10. 2020 sjednocuje a upravuje stupnice hodnocení průběhu porodu u dojených a masných plemen společně takto:

1 – žádoucí porod – spontánní porod bez pomoci ošetřovatele
2 – zvládnutelný – porod s pomocí jednoho až dvou ošetřovatelů
3 – nežádoucí – porod vyžadující pomoc tří a více osob nebo pomoc veterinárního lékaře
4 – císařský řez nebo těžký porod vyžadující léčbu po porodu s opakovanou návštěvou veterináře
9 – neznámý průběh porodu
 
 
U dojených plemen budou toto hodnocení hlásit technici KU na dokladech HZOP jako doposud.