PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

257 896 307

Pracovní doba:
Po - Pá:  7:00 - 15:00

PLEMENNÉ HODNOTY BÝKŮ 04/2020

Po analýze dat a dotazu na Interbullu jsme obdrželi informaci, že do výpočtu IB nebyla zahrnuta nová data z ČR z důvodu opožděného dodání souboru do IB. Bohužel jsme neměli žádnou zpětnou vazbu ani upozornění z IB, data jsme analyzovali až na základě zjištěného nižšího počtu dcer u některých býků v IB než v ČR. Vzhledem k tomu, že používáme metodu Blending, kdy jsou data z českého výpočtu sloučena s výsledky IB po jejich vrácení, nedošlo k výraznějšímu ovlivnění výsledků zveřejněných PH v ČR. Určité rozdíly se mohou objevit při porovnání výsledků IB v zahraničí a ČR zejména u býků s větším nárůstem počtu dcer v ČR za poslední 4 měsíce.
Za chybu se velmi omlouváme, byla přijata opatření, aby se situace v budoucnu neopakovala !!!