PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

257 896 307

info@eskot.cz
Pracovní doba:

Po - Pá:  7:00 - 15:00

NOVINKY PRO KOMPLEXNÍ SOUBORY BÝKŮ

(platné od 09/08/2022)

Znepřístupnění souborů na www.plemdat.cz před publikací

Soubory kint55c.csv, kint55h.csv, kint56c.csv, kint56h.csv, ksbc_RRRRMMDD.csv, RRRRMMDD_kint57h.csv budou vždy před svou aktualizací znepřístupněny a to vždy 1 den před plánovaným termínem publikace.
V případě znepřístupnění se po kliknutí na příslušný odkaz objeví informace "Novou verzi souboru připravujeme".
  • v měsících 04, 08, 12 se toto opatření týká všech výše uvedených souborů a jejich aktualizace proběhne v příslušný den ideálně v 10:00
  • v ostatních měsících se toto opatření týká pouze souborů ksbc_RRRRMMDD.csv a RRRRMMDD_kint57h.csv a aktualizace proběhne v příslušný den bez stanovení konkrétního času
Změny v souboru *ksbc*
  • desetinná čárka nahrazena desetinnou tečkou
Změny v souboru *kint57h*
  • desetinná čárka nahrazena desetinnou tečkou
  • datum: sjednocení formátu na „DD.MM.RRRR“
  • formát data publikace PH: změna na „MM/RRRR“
  • do souboru nově přidáni býci, kteří nemají PH, ale byli registrováni URP v posledních 4 letech