TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Obchod a služby \ VETERINÁRNÍ LÉČIVA \ Způsoby distribuce veterinárních přípravků

Způsoby distribuce veterinárních přípravků


Distribuční sklad veterinárních léčiv ČMSCH, a.s. nabízí ucelený sortiment tuzemských i dovozových veterinárních léčivých přípravků (VLP) a volně prodejných schválených veterinárních přípravků.

Distribuce může probíhat následujícími způsoby:

veterinární přípravky na předpis

Veterinární léčivé přípravky přísluší objednávat pouze veterinárnímu lékaři. 

  • PRO KONKRÉTNÍHO CHOVATELE NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÉ SMLOUVY

Na základě dvojstranné smlouvy o zajištění veterinární péče nebo trojstranné smlouvy o zajištění distribuce VLP jsou VLP objednané přímo pro konkrétního chovatele, který se tak stává jejich přímým plátcem.

  • PRO POTŘEBY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

Veterinární lékař může, po zaslání kopie Osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, objednávat veterinární léčivé přípravky, které nejsou určeny pro konkrétního chovatele, tzn. může je následně dodávat různým chovatelům; veterinární lékař se tak stává plátcem objednaného zboží.

​Volně prodejné veterinární přípravky

Volně prodejné veterinární přípravky může objednávat chovatel i bez předpisu veterinárního lékaře. 

Chovatel může volně objednávat jakékoli veterinární přípravky, jejichž vydání není vázáno na předpis veterinárního lékaře. Chovatel se tak stává plátcem objednaného zboží.


Kontakty

JMÉNO/E-MAIL PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
Dorčáková Pavlína, MVDr.
kvalifikovaná osoba, vedoucí OŘKJ a obchodní zástupce distribuce veterinárních léčiv 607 777 717
Gergel Josef
řidič, skladník 602 184 793
referent skladu veterinárních léčiv, centrálního skladu, banky spermatu a genobanky 725 131 977 257 896 350
Peprná Hana
referent skladu veterinárních léčiv, centrálního skladu, banky spermatu a genobanky 725 884 499 257 896 350