TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Obchod a služby \ VETERINÁRNÍ LÉČIVA \ Objednání veterinárních přípravků

Objednání veterinárních přípravků


veterinární přípravky na předpis

Veterinární léčivé přípravky přísluší objednávat pouze veterinárnímu lékaři. 

PRO KONKRÉTNÍHO CHOVATELE NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÉ SMLOUVY

Na základě dvojstranné smlouvy o zajištění veterinární péče nebo trojstranné smlouvy o zajištění distribuce VLP jsou VLP objednané přímo pro konkrétního chovatele, který se tak stává jejich přímým plátcem.

První objednávka:

  • musí být učiněna písemně (viz Vzor objednávky)
    • vedle soupisu a množství požadovaných VLP, musí obsahovat také informaci, pro koho jsou VLP objednávány a místo jejich dodání

Další objednávky mohou být učiněny:

  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350, 725 131 977 (pí Krňanská) nebo 725 884 499 (pí Peprná)

PRO POTŘEBY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

Veterinární lékař může, po zaslání kopie Osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, objednávat veterinární léčivé přípravky, které nejsou určeny pro konkrétního chovatele, tzn. může je následně dodávat různým chovatelům; veterinární lékař se tak stává plátcem objednaného zboží.

Objednávky mohou být učiněny:
  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350, 725 131 977 (pí Krňanská) nebo 725 884 499 (pí Peprná)

​Volně prodejné veterinární prostředky

Volně prodejné veterinární přípravky může objednávat chovatel i bez předpisu veterinárního lékaře. 

Objednávky mohou být učiněny:
  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350, 725 131 977 (pí Krňanská) nebo 725 884 499 (pí Peprná)

Ke stažení


Kontakty

JMÉNO/E-MAIL PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
podatelna Hradištko 257 740 491
referent skladu veterinárních léčiv, centrálního skladu, banky spermatu a genobanky 725 131 977 257 896 350
Peprná Hana
referent skladu veterinárních léčiv, centrálního skladu, banky spermatu a genobanky 725 884 499 257 896 350