TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Obchod a služby \ VETERINÁRNÍ LÉČIVA \ Objednání veterinárních přípravků

Objednání veterinárních přípravků


veterinární přípravky na předpis

Veterinární léčivé přípravky přísluší objednávat pouze veterinárnímu lékaři. 

PRO KONKRÉTNÍHO CHOVATELE NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÉ SMLOUVY

Na základě dvojstranné smlouvy o zajištění veterinární péče nebo trojstranné smlouvy o zajištění distribuce VLP jsou VLP objednané přímo pro konkrétního chovatele, který se tak stává jejich přímým plátcem.

První objednávka:

  • musí být učiněna písemně (viz Vzor objednávky)
    • vedle soupisu a množství požadovaných VLP, musí obsahovat také informaci, pro koho jsou VLP objednávány a místo jejich dodání

Další objednávky mohou být učiněny:

  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350 nebo 725 131 977 (pí Krňanská)

PRO POTŘEBY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

Veterinární lékař může, po zaslání kopie Osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, objednávat veterinární léčivé přípravky, které nejsou určeny pro konkrétního chovatele, tzn. může je následně dodávat různým chovatelům; veterinární lékař se tak stává plátcem objednaného zboží.

Objednávky mohou být učiněny:
  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350 nebo 725 131 977 (pí Krňanská)

​Volně prodejné veterinární prostředky

Volně prodejné veterinární přípravky může objednávat chovatel i bez předpisu veterinárního lékaře. 

Objednávky mohou být učiněny:
  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350 nebo 725 131 977 (pí Krňanská)

Ke stažení


Kontakty

JMÉNO PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
podatelna Hradištko 257 740 491
referent skladu veterinárních léčiv, centrálního skladu, banky spermatu a genobanky 725 131 977 257 896 350