TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
Osobní návštěvy do 14:00 hodin
\ Obchod a služby \ VETERINÁRNÍ LÉČIVA \ Objednání veterinárních přípravků

Objednání veterinárních přípravků


veterinární přípravky na předpis

Veterinární léčivé přípravky přísluší objednávat pouze veterinárnímu lékaři. 

PRO KONKRÉTNÍHO CHOVATELE NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÉ SMLOUVY

Na základě dvojstranné smlouvy o zajištění veterinární péče nebo trojstranné smlouvy o zajištění distribuce VLP jsou VLP objednané přímo pro konkrétního chovatele, který se tak stává jejich přímým plátcem.

První objednávka:

  • musí být učiněna písemně (viz Vzor objednávky)
    • vedle soupisu a množství požadovaných VLP, musí obsahovat také informaci, pro koho jsou VLP objednávány a místo jejich dodání

Další objednávky mohou být učiněny:

  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350, 725 131 977 (pí Krňanská) nebo 725 884 499 (pí Peprná)

PRO POTŘEBY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

Veterinární lékař může, po zaslání kopie Osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, objednávat veterinární léčivé přípravky, které nejsou určeny pro konkrétního chovatele, tzn. může je následně dodávat různým chovatelům; veterinární lékař se tak stává plátcem objednaného zboží.

Objednávky mohou být učiněny:
  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350, 725 131 977 (pí Krňanská) nebo 725 884 499 (pí Peprná)

​Volně prodejné veterinární prostředky

Volně prodejné veterinární přípravky může objednávat chovatel i bez předpisu veterinárního lékaře. 

Objednávky mohou být učiněny:
  • e-mailem na adrese objednavky@cmsch.cz, případně
  • telefonicky na číslech 257 896 350, 725 131 977 (pí Krňanská) nebo 725 884 499 (pí Peprná)

Ke stažení

Kontaktypodatelna Hradištko
257 740 491

referent skladu veterinárních léčiv, centrálního skladu, banky spermatu a genobanky
257 896 350
725 131 977
Peprná Hana

referent skladu veterinárních léčiv, centrálního skladu a banky spermatu
257 896 350
725 884 499
Uživatelé on-line: 36 (registrovaní: 0, hosté: 36)