INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Pro skot

Typy a rozměry ušních známek

Vzorník s typy a rozměry ušních známek zobrazíte ZDE.
 • STANDARD - obě části známky mají stejnou velikost
 • MAXI - část známky s otvorem /samičí/ má větší rozměry, než její protikus
 • TERČ - s čipem nebo bez čipu
K identifikaci zvířat označených ušními známkami s čipem nabízíme čtečky elektronických identifikačních prostředků.
 

Barvy ušních známek

Vzorník s barvami ušních známek zobrazíte ZDE.
 • ŽLUTÁ (pro samice) - standard, maxi a terč bez čipu
 • RŮŽOVÁ (pro samce) - velikost standard, maxi a terč bez čipu
 • BÍLÁ - terč s čipem

popis ušních známek

Vzorník s typy popisu ušních známek zobrazíte ZDE.
 • TYP A - ušní známka bez popisového pole
 • TYP B - ušní známka s popisovým polem pro individuální záznamy chovatele
  • VARIANTA 1 - popisové pole je umístěné v dolní části ušní známky
  • VARIANTA 2 - popisové pole je umístěné uprostřed ušní známky
přičemž každé označené zvíře musí mít, v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb. v aktuálním znění, alespoň jednu ušní známku typu A.
 

Laserový popis ušních známek

K popisu ušních známek využíváme moderní technologie. Popis ušních známek pomocí laserového paprsku je zárukou dobré čitelnosti a dlouhodobé trvanlivosti popisu.
 

Aplikace ušních známek

K aplikaci ušních známek pro skot jsou určeny aplikační kleště Zee Tags, které dodáváme také k aplikaci ušních známek pro ovce, kozy, prasata a farmovou zvěř.
 

Jak objednat ušní známky Zee Tags pro skot

Nové známky pro telata

 • v objednávce nových ušních známek pro skot zapište číslo hospodářství
  Jeden tiskopis slouží k objednání číselných řad nových ušních známek pro všechny provozovny jednoho subjektu v rámci jednoho kraje. Pro provozovny v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.
 • jako dodavatele ušních známek zvolte ČMSCH, a.s.
 • zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být ušní známky dodány a kontakt na osobu pověřenou jejich objednáním
 • specifikujte vybraný typ známek:
  • A-A – kombinace dvou známek bez popisového pole
  • A-B – kombinace známky bez popisového pole se známkou s popisovým polem nebo terčíkovou známkou ve zvoleném provedení (bez čipu nebo s čipem)
 • podle pohlaví zapište počet zvířat, kterým jsou ušní známky objednávány
 • do poznámky uveďte:
  • požadavek na změnu velikosti objednaných ušních známek typu A (MAXI) – bez uvedení specifikace obdržíte známky velikosti STANDARD
  • zvolenou variantu známky typu B v případě, že objednáváte ušní známky v kombinaci A-B:
   • varianta 1 - s popisovým polem dole
   • varianta 2 - s popisovým polem uprostřed
   • varianta 3 - terčíková ušní známka s čipem nebo bez čipu
  • požadavek na zaslání aplikačních kleští

Duplikáty ušních známek pro již označená zvířata

 • v objednávce duplikátů ušních známek pro skot zvolte jako dodavatele ušních známek ČMSCH, a.s.
 • zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být duplikáty ušních známek dodány a kontakt na osobu pověřenou jejich objednáním
 • zapište ušní čísla zvířat, v závislosti na pohlaví zvířete a zvoleném typu ušní známky zapište u každého zvířete počet požadovaných duplikátů (1 duplikát = 1 ucho)
 • do poznámky uveďte:
  • požadavek na změnu velikosti objednaných ušních známek typu A (MAXI) – bez uvedení specifikace obdržíte známky velikosti STANDARD
  • zvolenou variantu známky typu B v případě, že je objednáváte:
   • varianta 1 - s popisovým polem dole
   • varianta 2 - s popisovým polem uprostřed
   • varianta 3 - terčíková ušní známka s čipem nebo bez čipu
  •  požadavek na zaslání aplikačních kleští

Jak rezervovat číselné řady nových ušních známek pro skot

 • v tiskopisu SKOT - Žádost o rezervaci číselných řad nových ušních známek zapište číslo hospodářství
  Jeden tiskopis slouží k rezervaci číselných řad nových ušních známek pro všechny provozovny jednoho subjektu v rámci jednoho kraje. Pro provozovny v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.
 • zapište Vaši úplnou adresu, uveďte telefon a jméno osoby zodpovědné za zpracování žádosti a datum jejího vyhotovení
 • uveďte požadované množství ušních známek k rezervaci, zvlášť pro býčky a jalovice
Tiskopis SKOT - Žádost o rezervaci číselných řad nových ušních známek slouží  výhradně k provedení rezervace číselných řad nových ušních známek pro označování telat nebo skotu dovezeného mimo země Evropské unie, dle vyhlášky č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Rezervace číselných řad nových ušních známek se řídí následujícími pravidly:  

 • rezervovaná číselná řada bude začínat vždy xxx x01 xxx, není možné zvolit si konkrétní číselnou řadu
 • maximální množství ušních známek v jedné rezervaci je stanoveno jako trojnásobek ročního nároku pro každé pohlaví, přičemž při nároku do 1000 ks je maximální  množství zaokrouhleno na celé stovky nahoru, při nároku nad 1000 ks se maximální množství zaokrouhluje na celé tisíce nahoru
 • o rezervaci další číselné řady může chovatel požádat, pokud bylo z předešlé rezervace vyčerpáno minimálně 60%
 • žádost o rezervaci číselných řad nových ušních známek neslouží jako objednávka ušních známek
  Rezervované číselné řady budou zadávány do výroby výhradně na základě dílčích objednávek, zaslaných chovatelem, ve kterých chovatel specifikuje konkrétní požadavky (dodavatel, velikost a typ požadovaných  ušních  známek).

Ke stažení

Dokumenty

Kontaktyušní známky skot, prasata a farmová zvěř; odběrové sety pro odběr ušních štěpů
257 896 241
725 491 447
Uživatelé on-line: 63 (registrovaní: 0, hosté: 63)