INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAM 20.D.

MZe uveřejnilo manuál k národnímu dotačnímu programu 20.D. „Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka“ pro rok 2019, který naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2019/

Termín k podávání žádostí je od 18. 3. 2019 do 29. 3. 2019.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.D. na základě této výzvy je dle pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání. Žadateli, který nepodá předběžnou žádost ve výše stanoveném termínu, nemůže následně MZe schválit vlastní žádost o dotaci a nelze tuto dotační podporu v daném roce čerpat.

Vzor předběžné žádosti (zásady a tiskopisy) na dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka je uveden zde.


Manuál k výše uvedenému dotačnímu programu 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka je uveden zde.
Uživatelé on-line: 48 (registrovaní: 0, hosté: 48)