TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
Osobní návštěvy do 14:00 hodin

DOTAČNÍ PROGRAM 20.A. A 20.D. PRO ROK 2020

Na internetových stránkách MZe byly zveřejněny výzvy k podávání předběžných žádostí na DP 20.A. „Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic“ a DP 20.D. „Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka“ pro rok 2020 včetně tiskopisů a předběžných podmínek plnění těchto dotačních programů.

Tyto budou následně vyhlášeny, tak jako každoročně, zveřejněním „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů“.

Internetová adresa MZe:

www.eagri.cz

- Dále pak odkaz v rozcestníku: Dotace – Národní dotace – Dotace v zemědělství... – Zásady pro rok 2020

Nebo přímý odkaz pro výzvu na DP 20.A.: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-mze-k-podavani-predbeznych-zadosti.html

Nebo přímý odkaz pro výzvu na DP 20.D.:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-mze-k-podavani-predbeznych-zadosti-1.html


Termín k podávání předběžných žádostí je od 16.9. do 30.9.2019. 

Uživatelé on-line: 44 (registrovaní: 0, hosté: 44)