TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
ZÁKAZ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV
platí do odvolání

AKTUALIZOVÁNO - ZMĚNA V POVINNOSTI REGISTRACE CHOVATELŮ PRASAT OD 25.1.2019

Dne 10. ledna 2019 vyšla ve Sbírce zákonů novela plemenářského zákona (zákon č. 3/2019, kterým se mění zákon č. 154/2000Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen novela).

Novela nabývá účinnosti od 25.1.2019.

Do novely se také muselo promítnout rozhodnutí Komise (EU) 2018/1669 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/80/ES, kterým se pro některé členské státy stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat; které i v ČR zrušilo možnost výjimky pro chovatele jednoho prasete pro domácí porážku. Tato změna povede též k úpravě příslušné vyhlášky, kdy evidenční povinnosti budou pro chovatele prasat na domácí porážku zjednodušeny.

Od 25.1.2019 má povinnost registrovat se u ČMSCH, a.s. jako chovatel prasat každý, kdo chová 1 a více kusů prasat.

Výše uvedenou povinnost v případě prodeje prasat určených k domácí porážce naplní v současnosti prodávající chovatel dodržováním Nařízení státní veterinární správy ze dne 28. 3. 2018 (Mimořádné veterinární opatření – dále jen MVO), kdy prodávající do své evidence zanese údaje požadované článkem 1 tohoto MVO.

Těmito údaji jsou:

a) počet přemísťovaných prasat,
b) datum přemístění prasat,
c) jméno, případně jména a příjmení dopravce a adresa dopravce, obchodní firmu nebo název a sídlo, není-li totožná s chovatelem,
d) jméno, případně jména a příjmení chovatele, ke kterému je prase přemisťováno a adresa domácnosti tohoto chovatele,
e) adresa hospodářství, do kterého je prase přemisťováno, není-li totožná s adresou domácnosti.

V takovém případě bude možné v hlášení do ústřední evidence prasat použít kódu události 73.

Kontakty

Nožina Libor
vedoucí odboru ústřední evidence 602 287 030 257 896 344
Uživatelé on-line: 15 (registrovaní: 0, hosté: 15)