INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Objednávky rozborů mléka

Pravidla pro zpracování převážné většiny zakázek jsou uvedeny v příslušných smlouvách. 

Přepravní lístek - objednávka rozborů mléka pro zpeněžování

Objednávka je určena pro zákazníky se Smlouvou o kontrolní činnosti k objednání analýz vzorků v systému zpeněžování (bazénové a další např. fázové vzorky u nichž jsou zpravidla požadovány též mikrobiologické analýzy).
Přepravní lístek slouží jako průvodka a objednávka vzorků pro příslušnou zakázku (skupinu společně zasílaných vzorků).

Ke stažení: Přepravní lístek - objednávka pro smluvní zákazníky

Větší, případně pravidelně požadované zpracování zakázek, po dohodě též s možností odvozu, je vhodné dohodnout předem s vedoucím laboratoře.


objednávka rozborů mléka mimo systém zpeněžování

Objednávka je určena pro zákazníky bez Smlouvy o kontrolní činnosti k objednání analýz vzorků.


Ke stažení: Q CZ - objednávka pro zákazníky bez smlouvy

Ke stažení: Objednávka pro zákazníky bez smlouvy 

Přepravní lístek - objednávka rozborů pro KU

Tiskopis slouží jako průvodka pro zásilky běžné i elektronické KU. 

Ke stažení: Přepravní lístek - objednávka rozborů pro KU 


Přepravní lístek - objednávka rozborů - mimo TERMÍN KU - individuální

Přepravní lístek slouží jako průvodka a objednávka pro zásilky vzorků do LRM:
  • Objednávka rozborů mimo termín KU (pro oprávněnku i pro chovatele).
V objednávce rozborů mimo termín KU (na rozdíl od zásilky vzorků v den KU) je možno objednat kompletní rozbor i samostatný rozbor na SB.
  • Objednávka rozborů pro další analýzy v termínu KU, které jsou přímo účtovány chovateli.
Se vzorky v termínu KU lze další analýzy objednat jen prostřednictvím tohoto typu přepravního lístku. Zásilka bude tedy vybavena oběma přepravními lístky (Přepravní lístek - objednávka rozborů pro KU + Přepravní lístek - objednávka rozborů - mimo termín KU - individuální).

Vzorky označené čárovými kódy (v režimu EKU) pro analýzy pTBC a na březost musí být srovnány na konci pořadí vzorků pro KU a odlišeny tak, aby je bylo možno v transportním boxu identifikovat a po analýzách pro KU vytřídit a odeslat k dalším rozborům. Pořadí vzorků a číslo transportního boxu, v němž jsou tyto vzorky umístěny, dopsat na přepravní lístek (např. ještě uvést poslední trojčíslí prvního vzorku pro tyto analýzy). Vzorky pro další analýzy při klasické (papírové) KU se označují v rozborovém protokolu zakroužkováním a vzorkovnice se nepřerovnávají na konec pořadí vzorků pro KU. Přepravní lístek mimo KU je vyplněn v části paratuberkuloza, případně březost uvedením počtu vzorků (prakticky jen mléko).

Ke stažení: Přepravní lístek - objednávka rozborů - mimo termín KU - individuální

Přepravní lístek - objednávka testů pTBC - univerzální 

Přepravní lístek slouží k objednání testů paratuberkulozy ze vzorků mléka z KU a současně testů krve a mléčných filtrů. Přikládá se k zásilkám vzorků z kontroly užitkovosti, u nichž chovatel požaduje testování pTBC.
Tento univerzální Přepravní lístek přiložte k příslušnému přepravnímu lístku pro KU nebo pro kompletní rozbory (305). Při zpracování KU pomocí elektronických nástrojů též vyplňte příslušné kolonky pro umístění vzorků v transportních boxech.

Ke stažení: Přepravní lístek - objednávka testů pTBC - univerzální 

Ke stažení

KontaktyLRM - hlavní kontakt pro rozbory mléka

607 085 398
Tišnovská Martina, Ing.

LRM - zpracování vzorků, manažer kvality

602 263 985
Uživatelé on-line: 72 (registrovaní: 1, hosté: 71)