TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
ZÁKAZ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV
platí do odvolání
\ Laboratoře \ LI - Laboratoř iGenetiky \ OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU ZVÍŘAT

OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU ZVÍŘAT


sekvenator.jpgLaboratoř iGenetiky je členem mezinárodní společnosti ISAG (International Society for Animal Genetics) s kódem laboratoře 84501. Laboratoř se účastní všech mezinárodních srovnávacích testů pořádaných společností ISAG. 

 


Osvědčení a certifikáty

Laboratoř iGenetiky (zkušební laboratoř č. 1312) byla nově reakreditována podle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a rozšířila Osvědčení o akreditaci pro další zkoušky prováděné SNP technologiemi a přímými testy bodových mutací. 
Akreditaci provedl Český institut pro akreditaci, o.p.s. Praha.

Laboratoř iGenetiky je akreditována ICAR pro ověřování původů.  
 

 Ke stažení

 

Pár slov o našich testech

Zákonný podklad stanovení genetického typu

Zákon 154/2000 Sb. přikazuje stanovovat genetický typ a ověřovat původ některých kategorií zvířat. Výsledek ověření původu nebo stanovení genetického typu se vyjadřuje podle par. 29, odstavce (2), vyhlášky č. 471/2000Sb.

Stanovení genetického typu

Pro stanovení genetického typu skotu, koní, koz, ovcí a psů platí mezinárodní "minimální standardní sada mikrosatelitů. Tyto mikrosatelity povinně testují všechny laboratoře, takže výsledky jsou mezinárodně porovnatelné. Je-li tedy zvíře importováno ze zahraničí, kde již bylo testováno, je jeho test použitelný pro potřeby ověřování původů i v ČR a není nutné jej přetestovávat. Naše laboratoř v současné době testuje pro přesnější ověření původu ještě další mikrosatelity nad rámec povinných u skotu i koní.

Ověření původu

Původ zvířat je ověřován v laboratoři na základě porovnání genetických typů rodičů a potomka. Výsledek se vyjadřuje v souladu s vyhláškou 471/2000 Sb.(viz výše)

Určování genetických znaků ovlivňujících užitkovost

  • testace citlivosti prasat na stres (MHS)
  • testace beta kaseinu (testujeme markery A1, A2)
  • testace kappa kaseinu (testujeme genetickou predispozici k tvorbě kappa kaseinu typu A, B a E)
  • test RED faktoru (červeného zbarvení) u holštýnského skotu
  • test dvojího osvalení (double muscle) u plemen GASCONNE, CHAROLIAS, PIEMONTESE, BELGICKÉ MODRÉ a BLONDE D AQUITEINE

Vyhledávání geneticky podmíněných vad

  • testujeme BLAD, CVM a Chondrodysplasii u skotu a SCID u koní.

Podrobnější nabídku a popis testů naleznete pod odkazem na konkrétní druh zvířete.

Video


Nasální výtěr pro rozbor DNA (26. 3. 2019 12:41:25)
Odběr vzorku chlupových cibulek (26. 3. 2019 12:42:00)
Příprava vzorku pro rozbor DNA (26. 3. 2019 12:41:46)

Novinky


14. 5. 2018
AUTOMATIZACE V LABORATOŘI IMUNOGENETIKY
Příplatek za zpracování nekvalitních vzorků

Ke stažení

Kontaktypodatelna Hradištko
257 740 491
Hromádková Jarmila, Ing.

technik laboratoře iGenetiky
257 896 323

technik laboratoře iGenetiky
257 896 323
Němcová Lucie, Bc.

technik laboratoře iGenetiky
257 896 323
Přibáňová Michaela, Ing. Ph.D.

vedoucí laboratoře iGenetiky
257 896 329
Schröffelová Daniela, Ing. CSc.

vedoucí technik laboratoře iGenetiky
257 896 271
Šteiger Vladimír, Mgr.

technik laboratoře iGenetiky
257 896 323
Štěrbová Monika

technik laboratoře iGenetiky
257 896 323
Uživatelé on-line: 40 (registrovaní: 0, hosté: 40)