TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Koně


Testy nabízené pro koně

Genetický typ
 • Stanovuje se pro potřeby ověření původu zvířat, dřívě také pro potřeby identifikace.

 • Používáme kompletní mezinárodní sadu mikrosatelitů dle doporučení ISAG - mikrosatelity psané kurzívou jsou nepovinné - AHT4, AHT5, ASB2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG10, VHL20, HMS1, HMS2, HTG6, HTG7
Ověřování původu anglických plnokrevníků
 • Původ zvířat je ověřován v laboratoři na základě porovnání genetických typů rodičů a potomka. Výsledek se vyjadřuje v souladu s vyhláškou 471/2000 Sb. - podle par. 29, odstavce (2). 
  Pokud je k dispozici pouze jeden z rodičů (např. jen otec), je možné porovnat původ rodiče a potomka s výsledkem "uvedeného rodiče nelze vyloučit" - v případě, že původ po tomto rodiči souhlasí.
Ověřování původu anglických plnokrevníků
 • Jako jediná laboratoř v ČR máme pověření General studbook ověřovat původ anglického plnokrevníka.
 • Veškeré vzorky jsou automaticky archivovány a je možno je kdykoliv použít k další testaci (nově testovaných dědičných chorob, dříve testované klisny na krevní skupiny a pod.) Vzorky archivujeme od roku 1994.
Archivace vzorků
 • Veškeré vzorky jsou automaticky archivovány a je možno je kdykoliv použít k další testaci (nově testovaných dědičných chorob, dříve testované klisny na krevní skupiny a pod.) Vzorky archivujeme od roku 1994.
Testování SCID  u arabských koní - Severe Combined Immunodeficiency Disorder
 • Jedná se o recesívně děděnou chorobu převážně arabských koní, kdy postižené hříbě, které obdrží defektní gen od obou rodičů, zpravidla do tří měsíců po narození uhyne. Rodiče – přenašeči nejsou navenek nijak postiženi. Poslední statistiky z Ameriky ukazují u čistokrevných arabských koní 16,3 % nositelů defektního genu. Postižený potomek takových rodičů nemá naději na přežití, jediná možnost, jak se vyvarovat problémů, je nepřipouštět hřebce – nositele choroby na klisnu – nositelku. 
 • Naše laboratoř nyní nabízí odhalení přenaščů SCID na bázi genetických testů. Zjistíte-li, že máte klisnu – nositelku, není ještě nutné ji zatracovat, stačí ji připouštět hřebci, kteří defektní gen nepřenášejí. Ale pozor – s 50% pravděpodobností budou také potomci nositeli SCID. Pokud jsou oba rodiče SCID prostí, není již nutno jejich hříbata testovat. Tento test byl doposud prováděn pouze v zahraničí v cenových relacích okolo 100 USD. My jej nyní nabízíme za cenu 350,-Kč, ovšem pokud se ukáže, že testovaný kůň je přenašečem choroby, nebudete za test platit vůbec. Více informací můžete nalézt na internetu, např.: http://www.vetgen.com/scid.html    
Případy, kdy je vhodné provést test
 • Test klisny v případě úhynu hříběte do 3 měsíců po narození.
 • Test hříběte pokud je alespoň jeden z rodičů nositelem choroby. Pokud je Vaše klisna nositelkou choroby, doporučuje se připařovat ji pouze hřebcem, který má test negativní (není nositelem choroby).
 • Test klisny pokud ji chcete připustit hřebcem - prokázaným nositelem choroby.