TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Objednávky

Pravidla pro zpracování převážné většiny zakázek jsou uvedeny v příslušných smlouvách. Zásilky vzorků od oprávněných organizací jsou standardně vybavovány  některým z tiskopisů:

Přepravní lístek - objednávka rozborů KU

V souvislosti se změnou metodiky KU je od 1.10.2016 vydán nový tiskopis, který slouží jako průvodka pro zásilky běžné i elektronické KU. 
Zásilka vzorků odebraných v den KU bude v laboratořích jednotně analyzována na T, B, L, SB, močovinu. Přepravní lístek je navržen tak, aby umožnil jednak kontrolu kompletnosti zásilky, včetně objednávky zaslání výsledků chovateli dopisem či faxem, poskytl kontakt na osobu, která zásilku odeslala a současně sloužil jako podklad pro účtování.

Ke stažení: Přepravní lístek - objednávka rozborů KU od 1.10.2016

Přepravní lístek - objednávka rozborů - mimo KU - individuální

Přepravní lístek slouží jako průvodka pro zásilky vzorků odebraných pro ostatní analýzy v termínu KU a pro vzorky odebrané mimo termín KU. 

Je určen jednak - Objednávka rozborů mimo termín KU (pro oprávněnku i pro chovatele) - Objednávka rozborů pro další analýzy v termínu KU, které jsou přímo účtovány chovateli Mimo termín KU (na rozdíl od zásilky vzorků v den KU) je možno objednat kompletní rozbor i samostatný rozbor na SB. Se vzorky v termínu KU je možno objednat jen ostatní analýzy prostřednictvím tohoto typu přepravního lístku. Zásilka bude tedy vybavena oběma přepravními lístky. Vzorky označené čárovými kódy (v režimu EKU) pro analýzy pTBC a na březost musí být srovnány na konci pořadí vzorků pro KU a odlišeny tak, aby je bylo možno v transportním boxu identifikovat a po analýzách pro KU vytřídit a odeslat k dalším rozborům. Pořadí vzorků a číslo transportního boxu, v němž jsou tyto vzorky umístěny, dopsat na přepravní lístek (např. ještě uvést poslední trojčíslí prvního vzorku pro tyto analýzy). Vzorky pro další analýzy při klasické (papírové) KU se označují v rozborovém protokolu zakroužkováním a vzorkovnice se nepřerovnávají na konec pořadí vzorků pro KU. Přepravní lístek mimo KU je vyplněn v části paratuberkuloza, případně březost uvedením počtu vzorků (prakticky jen mléko).

Ke stažení: Přepravní lístek - objednávka rozborů - mimo KU - individuální od 1.10.2016

Přepravní lístek - objednávka testů pTBC - univerzální

Přepravní lístek slouží k objednání testů paratuberkulozy ze vzorků mléka z KU a současně testů krve a mléčných filtrů. Přikládá se k zásilkám vzorků z kontroly užitkovosti u nichž chovatel požaduje testování pTBC. Tento univerzální Přepravní lístek přiložte k příslušnému přepravnímu lístku pro KU nebo pro kompletní rozbory (305). Při zpracování KU pomocí elektronických nástrojů též vyplňte příslušné kolonky pro umístění vzorků v transportních boxech.

Ke stažení: Přepravní lístek - objednávka testů pTBC - univerzální 

Přepravní lístek pro zpeněžování

Přepravní lístek je určen pro zásilky vzorků, které jsou od 1.10.2016 zpracovávány v LRM Buštěhrad.
Přepravní lístek slouží jako průvodka a objednávka vzorků pro příslušnou zakázku (skupinu společně zasílaných vzorků).

Ke stažení: Přepravní lístek pro zpeněžování LRM Buštěhrad 

Větší, případně pravidelně požadované zpracování zakázek, po dohodě též s možností odvozu, je vhodné dohodnout předem s vedoucím laboratoře.

Ke stažení